Zwijndrecht


Overzicht

Gereformeerd


1A Doop- en trouwinschrijvingen, 1600-1690
a trouwen, 1600-1677;
b dopen, 1601-1620, 1621-1677;
c dopen en trouwen, 1677-1687;
d dopen, 1687-1690;
e lidmaten, 1633
1B Alfabetische index op boek 1a
1-2 Doopboeken, 1691-1812.

1 1691 juli-1781 october 21
2 1781 november 25-1812 januari 29
3-4 Trouwboeken, 1687-1781 september 23..

3 1687-1781 september 23
4 1781 november 9-1795 mei 25

Gerecht


5 Ondertrouw- en trouwboek, 1795 augustus 20-1811

Gequalificeerde


6 Overlijdensaangiften, 1806-1811

Heer-Oudelandsambacht


Gereformeerd


7 Doopboek, 1752 februari 19-1811

Groote Lint


Gereformeerd


8-9 Doop- en trouwboeken, 1702-1811.

8 1702-1750
b dopen, 1702 december 31-1750 november 19.
a trouwen, 1703 april 29-1750 april 24.
9 1751-1811
a dopen, 1751-1811.
b trouwen, 1773 november 5-1810.
10 Begraafregister, 1770 mei 19-1811

Gerecht


11 Trouwboek, 1795 juni 3-1805 november 9

Meerdervoort


Gerecht


12 Ondertrouw- en trouwboek, 1795 october 23-1811 october 27
12A Huwelijksaangifte en –proclamatie, 1782

Gequalificeerde


13 Overlijdensaangiften, 1806-1811

Gaardersarchieven


Overzicht

Zwijndrecht


1-2 Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1727-1805.

1 1727 october 20-1758
N.B. Tevens vermeld impost van ingezetenen te Hendrik Ido Ambacht, Heer Oudelandsambacht en Meerdervoort, 1739 juli 2-1758 januari 18. Keerzijde: registratie van onvermogenden uit Meerdervoort en Zwijndrecht.
2 1795 maart-1805
N.B. Toegevoegd: enkele overlijdensaangiften t.b.v. aangifte betreffende successierechten, 1806 januari 6-februari 5.

Groote Lint


3-4 Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1726-1805.

3 1726 april 23-1796 juni 22
4 1796 maart-1805

Meerdervoort


5-7 Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1759-1805.

N.B. Vgl. Gaarder nr. 1.
5 1759-1786
N.B. Vanaf 1784 beperkt tot onvermogenden.
6 1784 april-1805 november
N.B. Tevens opgenomen ontvangsten van de 40ste penning van verkochte roerende en onroerende goederen betreffende de collaterale successie, 1784-1806 februari 1.
7 1787-1805