Zwammerdam


Overzicht

Gereformeerd


1-3 Doopboeken, 1658-1811.

1 1658-1738
N.B. Tevens opgenomen een predikantenregister (1587-1870).
2 1739-1783 october 5
3 1784-1811
N.B. Voor een alfabetische index, zie: nr. 7A.
4 Trouwboek, 1676-1807 augustus 9
N.B. Voor een alfabetische index, zie: nr. 7B.
5-6 Begraafregisters, 1637-1695.

N.B. Met vermelding van het beluiden en gebruik van het doodkleed.
5 1637-1661 augustus 1
6 1674 october 29-1695 februari 18
7 Overlijdensregister, 1750 januari 13-1812 februari 7
N.B. Voor een alfabetische index, zie: nr. 7C-D.
7A Alfabetische index op naam der gedoopten, naar aanleiding van het Gereformeerde
doopregister, 1658-1811, nrs. 1-3, het remonstrantse doopregister, 1741-1811, nr. 9, en het Rooms-Katholieke doopregister, 1725-1811, nrs. 10-11.
7B Alfabetische index op naam der gehuwden, naar aanleiding van het Gereformeerde trouwboek, 1676-1807, nr. 4, het Rooms-Katholieke trouwboek, 1725-1801, nr. 10, het rechterlijk trouwboek, 1724-1811, nrs. 14-15.
7C Alfabetische index op naam der Gereformeerde overledenen, volgens een systematisch jaarlijks ingedeeld overzicht, 1750-1811, nr. 7
7D Alfabetische index op naam der Gereformeerde overledenen, volgens een systematisch tienjaarlijks ingedeeld overzicht, 1750-1811, nr. 7

Remonstrants


8-9 Doopboeken, 1681-1811.

8 1681 juni 24-1687 november 25, 1707 maart 13-1740 juli 31
9 1741 september 10-1811
Voor alfabetische index: 7a.

Bodegraven en Zwammerdam


Rooms-Katholiek


10 Doop- en trouwboek, 1725-1801
N.B. Voor index: 7a en 7b.
a dopen, 1725 juli 20-1793 augustus 19.
N.B. blz. 1-154, 192-203.
b trouwen, 1725 december 27-1801 juni 21.
N.B. blz. 155-190.
11 Doopboek, 1789 september 4-1812 januari 12
N.B. Deels synoniem aan nr. 10. Keerzijde: trouwinschrijvingen, 1802 november 21-1804 april 22.
N.B. Voor index: 7a en 11A.
11A Jaarlijkse alfabetische index op naam der gedoopten, naar aanleiding van nr. 11, 1789-1811

Gerecht


11B Trouwinschrijvingen 1634-1668 juli 9 en beŽdigde Schepenen 1629-1637
12-15 Ondertrouw- en trouwboek, 1670-1811.

N.B. De nrs. 14-15 bevatten geen ondertrouwakten.
12 1670 november 22-1708 februari 13
13 1708 november 27-1724 october 6
14 1724 october 23-1785 november 20
15 1786 mei 14-1811 januari 11
N.B. Voor index: 7b.
16 Attestaties van huwelijksafkondigingen, huwelijksaangiften etc

Gequalificeerde


17 Overlijdensregister, 1806-1811

Gaardersarchieven


Overzicht
1-25 Registers van ontvangst betreffende impost op trouwen en begraven, 1699-1805.

1 1699-1710.

N.B. Tekstverlies door het ontbreken van blz. 1-70 en door schade veroorzaakt door ongedierte (blz. 71-109). De registratie vanaf 1701 is goeddeels beperkt tot impost op het begraven. Een trouwaantekening, 1706 november 6, doorbreekt dit patroon.
Tevens vermeld: memories van aangifte ten behoeve van de collaterale successie, 1700-1710 (blz. 71-94 en 180-261), alsmede ontvangst van de 40ste penning op de verkochte meubilaire goederen, 1703-1706.
1.I trouwen en begraven
1.II collaterale successie etc
2 1701 october 9-1718 mei 13
N.B. Met ingang van 1702 december uitsluitend trouwregistratie.
3 1718 november 4-1724 april 7 (bandfragment)
N.B. Trouwregistratie.
4 1724 october-1731
5 1748 april-1762
6 1763-1765
7 1766
8 1767-1770
9 1771
10 1772
11 1773
12 1774
13 1775
14 1776
15 1777
16 1778
17 1779
18 1780
19 1781
20 1782
21 1783-1790 september
22 1790-1795
23 1796-1800
24 1801-1803
25 1804-1805
- Aantekeningen van ontvangsten van impost op trouwen en begraven, 1695-1699
N.B. In Rechterlijk Archief Zwammerdam, nr. 46, blz. 93-99.
- Staten en verantwoordingen van trouwen, begraven etc., 1675 april-1805
N.B. In Provinciale Gaarder Zwammerdam, nrs. 1-3. Ontbrekende onderdelen: 1677 april-1699 maart, 1702 april-1717 maart, 1718 april-september en 1722 april-september.