Zevenhuizen


Overzicht

Gereformeerd


1-2 Doop- en trouwboeken, 1627-1671.

1 1627-1649
a dopen, 1627 maart 28-1649 januari 24.
b trouwen, 1627 augustus 8-1649 januari.
2 1649-1671
a dopen, 1664-1671 october 26.
b trouwen, 1649-1671 october 11.
3-4 Doopboeken, 1671-1812.

3 1671 november 15-1718 juni 19.

3.I 1671-1699
3.II 1700-1718
4 1718 juni 28-1812 januari 5.

4.I 1718-1729
4.II 1730-1739
4.III 1740-1749
4.IV 1750-1764
4.V 1765-1777
4.VI 1778-1789
4.VII 1790-1812
5-6 Trouwboeken, 1671-1811.

5 1671 november 15-1752.

5.I 1671-1714
5.II 1715-1752
6 1753-1811 maart 10
6A Incassoregister betreffende inkomsten voor grafrechten, 1780-1814. Met alfabetische index.
N.B. Ontbrekende jaren: 1782, 1797, 1810, 1813.
6A.I 1780-1794, met index
6A.II 1795-1814

Remonstrants


6B Doopboek, 1683-1728, 1734-1854
7 Doopboek, 1728 april 11-1811 september 15

Gerecht


8-9 Trouwboeken, 1659-1811.

8 1659-1720 januari 24
9 1720 februari 18-1811 maart 17
10 Verzoeken om huwelijkstoestemming, attestatie van huwelijksproclamaties etc., 1667-1737.

10.I 1667-1714
10.II 1715-1737

Gequalificeerde


11 Overlijdensregister, 1806-1811
N.B. Afschrift.
12 Overlijdensaangiften, 1796
- Alfabetische index op naam van overledenen, 1806-1811
N.B. De inhoud is ontleend aan nrs. 11-12.
- Staten en verantwoordingen van trouwen, begraven etc., 1668 october-1790, 1796-1805.
N.B. In Provinciale Gaarder Zevenhuizen (3.01.37.74), nrs. 1-15.

Gaardersarchieven


Overzicht
1-5 Registers van ontvangst van impost op trouwen, 1695-1805.

1 1695-1712
2 1712-1727
3 1727-1743
4 1743-1766.

4.I 1743-1754
4.II 1755-1766
5 1766-1805
N.B. Hierin tevens een huwelijksaantekening ter secretarie d.d. 1806 april 10.
6-14 Registers van ontvangst van impost op begraven, 1701-1805.

6 1701-1713.

6.I 1701-1708
6.II 1709-1713
7 1713-1718.

7.I 1713-1715
7.II 1716-1718
8 1718-1725.

8.I 1718-1720
8.II 1721-1725
9 1725-1731
10 1731-1734
11 1734-1743.

11.I 1734-1738
11.II 1739-1743
12 1743-1752.

12.I 1743-1747
12.II 1748-1752
13 1752-1763.

13.I 1752-1757
13.II 1758-1763
14 1763-1805.

N.B. Hierin tevens een register van overlijdensaangiften, 1806-1811.
14.I 1763-1779
14.II 1780-1811
- Staten en verantwoordingen van trouwen, begraven etc., 1668 october-1790, 1796-1805.
N.B. In Provinciale Gaarder Zevenhuizen (3.01.37.74), nrs. 1-15.