Zevenhoven


Overzicht

Gereformeerd


1 Doopboek, 1736 september 30-1812 augustus 30
1A Doop-, trouw, lidmaten en kerkenraad, 1676-1740
1B Trouwregister, 1736-1898
1C Lidmaten en akten van Indemniteit, 1737-1889
1D Predikanten, ouderlingen en diakenen, 1736-1812

Remonstrants


2-3 Doopboeken, 1639-1811.

2 1639 october 2-1737 februari 10
N.B. Vooraf gaan enkele inschrijvingen zonder datum.
3 1736 februari 19-1811 augustus 25

Rooms-Katholiek


4 Doop-, trouw- en overlijdensregister, 1682-1811.

4.I 1682-1719
4.II dopen, 1720-1767; trouwen/begraven, 1720-1752
4.III dopen, 1768-1807; trouwen, 1753-1805; overledenen, 1753-1811, met alfabetische index.
5 Trouwinschrijvingen, 1807 november 15-1810 september 11
6 Huwelijksbescheiden

Gerecht


7 Trouwboek, 1746 september 27-1812 februari 6.

7.I 1746-1784
7.II 1785-1812
8 Verzoeken om huwelijkstoestemming, attestaties etc., 1809, 1810
- Huwelijksaangifte ter secretarie, 1806-1810
N.B. In Gaarder nr. 2.

Gequalificeerde


9 Register van overlijdensaangiften, 1806-1811 (1812 maart 4)

Gaardersarchieven


Overzicht
1 Register van impost op trouwen, 1752-1798 en begraven, 1752-1805 (1807 februari 4).

1.I trouwen en begraven, 1752-1773
1.II begraven, 1774-1807
1.III trouwen, 1774-1798
2 Register van ontvangst van impost op trouwen, 1799-1805
N.B. Tevens opgenomen: huwelijksaangiften ter secretarie, 1806-1810.