Woerden


Overzicht

Gereformeerd


1-9 Doopboeken, 1628-1811.

N.B. Zie voor alfabetische index: nrs. 10-14.
1 1628-1634 juni 27.

N.B. Tevens opgenomen: trouwinschrijvingen van 1653 juni 8-1664 februari 10.
1.I dopen 1628-1632
1.II dopen 1633-1634, trouwen 1653-1664
2 1628-1643 april 12, 1660 juni 20-1666.

N.B. De inschrijvingen uit 1643-1660 in nr. 3.
2.I 1628-1639
2.II 1640-1666
3 1643 april 14-1660 juni 20.

3.I 1643-1651
3.II 1652-1660
4 1667-1672 september 25
5 1673 october 12-1709 maart 28.

5.I 1673-1681
5.II 1682-1694
5.III 1695-1709
6 1709 april 1-1722 october 25
7 1722 october 26-1756 maart 7.

7.I 1722-1737
7.II 1738-1756
8 1756 maart 21-1795 november 22.

8.I 1756-1769
8.II 1770-1784
8.III 1785-1795
9 1795 december 9-1811 juli 31
10-14 Alfabetische index op naam der gedoopten, ontleend aan nrs. 1-9, 1628-1811.

10 1628-1643
11 1643-1660
12 1660-1672
13 1756-1795
14 1795-1811
15-18 Trouwboeken, 1664-1811.

N.B. Zie voor alfabetische index: nrs. 10-14.
15 1664-1693 mei 17.

15.I 1664-1674
15.II 1675-1693
16 1693 mei 30-1732.

16.I 1693-1712
16.II 1713-1732
17 1733-1785 mei 1.

17.I 1733-1759
17.II 1760-1785
18 1785 april 28-1811 mei 1

Remonstrants


19 Doopboek, 1755-1810 september 8
Alfabetische index op naam der gedoopten, ontleend aan nr. 19, 1755-1810.

Luthers


20 Doopboek, 1750 maart 28-1811 mei
N.B. chronologisch-alfabetisch opgezet.

Rooms-Katholiek


21-22. Doop- en trouwboeken, 1659-1803.

21 1659-1743
dopen, 1659 october 12-1742 juli 12.
trouwen, 1659 december 1-1743 april 21.
22 1719-1803.

dopen, 1719 augustus-1803 juli 24.
trouwen, 1719 november 19-1796 october 25.
22.I 1719-1779
22.II 1780-1796
23-24 Doopboeken, 1798-1811.

23 1798-1807 maart 12
N.B. Synoniem aan nr. 22.
24 1807-1811 juli 21
N.B. De vroegste inschrijvingen zijn synoniem aan nr. 23. Met alfabetische index.

Gerecht


25-26 Trouwboeken, 1670-1811.

N.B. Hierin tevens attestaties van huwelijksproclamaties.
25 1670 juli 25-1797 december 3.

25.I 1670-1749
25.II 1750-1779
25.III 1780-1797
26 1798 januari 2-1811 januari 27
27 Ondertrouwboek, 1806 januari 24-1811 april 6
- Register van overlijdensaangiften, 1806-1811
N.B. In Gaarder nr. 8.

Gequalificeerde


- Register van overlijdensaangiften, 1806-1811
N.B. In Gaarder nr. 8.

Gaardersarchieven1-8 Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1695-1805.

1 1695-1708.

1.I trouwen, 1695-1708
1.II begraven, 1695-1703
1.III begraven, 1704-1708
2 1708-1724.

2.I trouwen, 1708-1718
2.II trouwen, 1719-1724
2.III begraven, 1708-1713
2.IV begraven, 1714-1719
2.V begraven, 1720-1724
3 1724-1737.

3.I trouwen, 1724-1737
3.II begraven, 1724-1730
3.III begraven, 1731-1737
4 1737-1748.

4.I trouwen, 1737-1748
4.II begraven, 1737-1741
4.III begraven, 1742-1748
5 1748-1763.

5.I trouwen, 1748-1763
5.II begraven, 1748-1754
5.III begraven, 1755-1763
6 1763-1779.

N.B. De begraafregistratie wordt eenmaal onderbroken door een trouwregistratie d.d. 1792 januari 2.
6.I trouwen, 1764-1779
6.II begraven, 1763-1771
6.III begraven, 1772-1779
7 1779-1804.

N.B. De trouwregistratie is beperkt tot 1803.
7.I trouwen, 1779-1788
7.II trouwen, 1789-1803
7.III begraven, 1779-1790
7.IV begraven, 1791-1804, met register
8 1803-1805
N.B. De begraafregistratie vangt aan in 1804. Tevens opgenomen is een register van overlijdensaangiften, 1806-1811 en een overzicht van personen die zijn gehuwd in 1834.
Staten en verantwoordingen van trouwen, begraven etc., 1728-1731 october, 1732 april-1785, 1787, 1789-1805
N.B. In Provinciale Gaarder Woerden (Streekarchief Rijnstreek), nrs. 1-10.
N.B. Zie ook het supplement DTB zuid-Holland op blz. 321.