Westmaas


Overzicht

Gereformeerd


Doopboeken, 1647-1831.
1 1647-1702 juli 23
N.B. Tevens opgenomen na de inschrijving d.d. 1669 juli 27: registratie van lidmaten (1651-1653). Achterin idem: c. 1647-c.1651.
2 1703-1780
3 1781-1812 januari 19
4 1792 september 2-1831
5-6 Trouwboeken, 1647 maart 17-1761 mei 11.

5 1647 maart 17-1761 mei 11
6 1761 juli 3-1795 mei 24

Gerecht


7 Huwelijksproclamaties etc., 1795-1811
N.B. Geklapperd.

Groep


Gerecht


8 Trouwboek, 1795 juli 13-1810 juni 3
9 Verzoeken om ondertrouw, 1806-1810
N.B. Veelal met vermelding van de ondertrouw.

Gaardersarchieven


Overzicht
1 Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1737 april 12-1805 juni 21