Wateringen


Overzicht

Gereformeerd


1-3 Doopboeken, 1654-1811.

1 1654 april -1753 november 18
2 1754 maart 3-1811
3 1792 december 23-1811
4 Trouwboek, 1681 augustus 10-1811
N.B. Aansluitend een inschrijving uit 1813, die niet in de districtsklapper (1795-1811!) is opgenomen.
5 Begraafregister, met vermelding van inkomsten betreffende grafrechten, 1740-1770 juni 12
N.B. de aantekeningen uit 1763 zijn gedeeltelijk geelimineerd. Aantekeningen uit de periode 1769 juni 29-1770 maart 23 ontbreken. Achterin: Jaarrekeningen voor begraven, jaarlijks verantwoord door de dienstdoende kerkmeester, 1740-1770
6 Begraafregister, 1775 januari 10-1811
Tevens opgenomen enkele namen van overleden inwoners van Monster.

ROOMS KATHOLIEK


6A.I Doop-, trouw- en overlijdensregister, 1693-1777
dopen, 1693 mei 31-1719 (fol. 10-27vo.).
trouwen, 1694-1721 (fol. 28-33vo.).
olieselbediening, 1693-1729 (fol. 34-37vo.).
overledenen, 1693-1777 (fol. 38-53vo.).
financiŽle administratie (fol. 1-9).
6A.II getypt afschrift van 6a.II
6B Overlijdensregister, 1777-1849
7 Doop- en trouwboek, 1792-1811
dopen, 1792 october 21-1811.
trouwen, 1792 october 28-1811.

Gerecht


- Trouwinschrijvingen, 1679-1682
N.B. Fotokopie uit Rechterlijk Archief Naaldwijk nr. 10 en ingevoegd in Naaldwijk nr. 19.
8 Een ingekomen verzoek om huwelijksproclamatie, 1735
9 Ondertrouw- en trouwboek, 1778 augustus-1795 januari
10 Aangiften van ondertrouw, 1806-1811
11 Huwelijkstoestemmingen etc., 1811

Gaardersarchieven


- Staten en verantwoordingen van trouwen, begraven etc., 1719 april-september, 1753-1792.
N.B. In Rechterlijk Archief Wateringen (Vervreemd naar Historisch Archief Westland-Naaldwijk).