Wassenaar


Overzicht

Gereformeerd


1 Doop- en trouwboek, 1589-1811.

1.I trouwen, 1589-1811
1.II dopen, 1620-1806
N.B. Aansluitende registratie vanaf 1619 december 1, voorafgegaan van enkele inschrijvingen uit de periode 1606-1610.
2 Doopboek, 1807 maart 15-1812 januari 15
3 Incassoregister betreffende verschuldigd kerkrecht, 1792 juni 14-1812 januari 3
4 Lijst van doop- en trouwboeken, die volgens kerkenraadsbesluit zijn overhandigd aan de maire, 1812 februari 5

ROOMS KATHOLIEK


5-8 Doop- en trouwboeken, 1641-1812.

5 1641 juni 27-1679 februari 3
Uit de periode 1641 juni 27-1647 tevens inschrijvingen van dopelingen uit Wassenaar, Den Haag, Scheveningen en Eikenduinen, Loosduinen, Monster, Dordrecht, Katwijk, Valkenburg en Voorschoten. Aantekeningen betreffende de bediening van het oliesel d.d. 1641 october 22 en 25, op fol. 2vo.
6 1680-1730
dopen, 1680 februari 27-1730 juli 25.
trouwen, 1680 april 29-1730 juni 20.
7 1730-1780.

dopen, 1730 juni 25-1780.
trouwen, 1730 october 15-1778 october 18.
7.I 1730-1759
7.II 1730-1779 trouwen,1760-1780 dopen
N.B. In verband met de registratie door het gerecht is een aantal huwelijken buiten het kerkelijk register gelaten, zo blijkt uit een colofon aan het eind van het register.
Tevens vermeld zijn gegevens betreffende bouw en inrichting van de kerk, 1724-1760.
8 1795-1812
N.B. Naar voorafgaande aantekeningen zijn bij doopaangiften de plaatsen Wassenaar en Zuidwijk meer dan eens verward.
9 Doopboek, 1781-1795 februari 4
10 Verklaring van de pastoor betreffende de aan de maire afgegeven doopboeken, 1812 februari

Gerecht


11-17 Trouwboeken, 1581-1811.

N.B. Tevens opgenomen attestaties van huwelijksafkondigingen etc.
11 1581 augustus 20-1589 januari 29
N.B. Zie voor alfabetische index nr. 26.
11A Trouwinschrijvingen, 1581 augustus en october, 1589 april-1595 juli
N.B. Fotokopie uit Rechterlijk Archief Wassenaar, nr. 3. De inschrijvingen uit 1581 zijn synoniem aan nr. 1.
12 1621 april 25-1637 februari 7, 1649 januari 3-1653 januari 19.

N.B. Zie ook nr. 18. Zie voor alfabetische index nr. 26.
12.I 1621-1627
12.II 1628-1634
12.III 1635-1653 januari
13 1637 mei 3-1666 mei.

N.B. Trouwinschrijvingen uit 1649-1653 in nr. 12. Wel opgenomen in het onderhavige nr. zijn enkele bijlagen uit deze periode. Zie voor alfabetische index: nr. 26.
13.I 1637-1653
13.II 1654-1666
14 1666 mei 18-1716 mei 2.

N.B. Met tafel. Zie voor alfabetische index: nr. 26.
14.I 1666-1689
14.II 1690-1716 mei
15 1716 mei 17-1806 november 9.

15.I 1716-1739
15.II 1740-1759
15.III 1760-1779
15.IV 1780-1799
15.V 1800-1811
16 1807-1811 juni 9
N.B. Met alfabetische index op voornaam.
17 1792 juli 30-1808 october 23
- Namen van in ondertrouw opgenomen personen, 1806-1811
N.B. In Gaarder nr. 6.
18 Huwelijksproclamatieboek, 1620 mei 31-1623 mei 21
N.B. Tevens opgenomen zijn enkele trouwinschrijvingen: 1620 juni 2, 16, november 24.
19-25 Attestaties van huwelijksproclamaties etc., 1613-1811.

19 1613-1698.

19.I 1613-1682
19.II 1683-1690
19.III 1691-1698
20 1699-1722.

20.I 1699-1703
20.II 1704-1709
20.III 1710-1716
20.IV 1717-1722
21 1723-1741.

21.I 1723-1728
21.II 1729-1734
21.III 1735-1741
22 1741-1769.

22.I 1741-1747
22.II 1748-1754
22.III 1755-1761
22.IV 1762-1769
23 1770-1799.

23.I 1770-1775
23.II 1776-1780
23.III 1781-1791
23.IV 1792-1799
24 1800-1805
25 1806-1811
26 Alfabetische index op naam der gehuwden, 1581-1595 en 1620-1687, en op persoonsnaam der begravenen, 1624-1687

Gequalificeerde


27 Overlijdensregister, 1806-1811
28 Register van overlijdensaangiften, 1806-1811
Met alfabetische index.
29 Register van overlijdensaangiften, 1806-1811
Doublure. Zie voor de alfabetische index: nr. 28.
Overzicht

1 Register van ontvangst van de 40e en 80e penning, het middel van trouwen en begraven, de collaterale successie en de boeten van de ongefundeerde processen, 1751 april-1778. 1 deel

1.I 1751-1764
1.II 1765-1778
1A-6 Registers van ontvangst van impost op het trouwen, 1699-1805.

N.B. Zie ook nr. 1.
1A 1699 januari 17-1704 maart 7
2 1704 maart 11-1734 augustus 26
3 1734 september 17-1743 juli 4
4 1743 october 4-1755
5 1756-1785
6 1786-1805
N.B. Tevens opgenomen zijn aantekeningen betreffende de huwelijksproclamaties, 1806-1811.
7 Permissiebiljet met betrekking tot het transport van overledenen, 1744-1805 en z.j
8-14 Registers van ontvangst van impost op begraven, 1699-1805.

N.B. Zie ook nr. 1. Met alfabetische index.
8 1699 februari 11-1710 mei 19
9 1710 mei 20-1737 juli 30.

9.I 1710-1728
9.II 1729-1737
10 1737 augustus 5-1745 april 19
11 1745 april 29-1752 april 16
12 1752 mei 2-1777.

12.I 1752-1769
12.II 1770-1777, met register
13 1778-1785
14 1786-1805
N.B. Met alfabetische index op naam der overledenen.
- Staten en verantwoordingen van trouwen, begraven etc., 1695-1808
N.B. In Rechterlijk Archief Wassenaar.
- Staten en verantwoordingen van trouwen, begraven etc., 1695-1805
N.B. In Rechterlijk Archief Wassenaar. Bevat tevens registratie van impost op geboorte-, huwelijks- en overlijdensadvertenties, 1798-1805.
N.B. Zie ook het supplement DTB zuid-Holland op blz. 321.