Waddinxveen


Overzicht

Gereformeerd


1A Grafboek, 1651-1774
N.B. Met index op familie- en persoonsnaam.
1-6 Doopboeken, 1662-1812.

1 1662 juni 4-1681 september 28 en (aan keerzijde) 1743 maart 17-1759 juni 10
N.B. Gemerkt: A.
2 1681 november 9-1721 april 27
N.B. Gemerkt: B. Na de inschrijving uit 1696 drie bladen geŽlimineerd.
3 1721 mei 4-1743 maart 10
N.B. Gemerkt: C. Zie ook nr. 1.
4 1759 juni 10-1790 juni 6.

4.I 1759-1779
4.II 1780-1790 juni
5 1790 juni 13-1801 augustus 30
N.B. Zie ook nr. 7. Zie voor alfabetische index nr. 8.
6 1801 september 6-1812 februari 2
N.B. Zie voor alfabetische index nr. 8.
7 Aantekening betreffende gedoopte kinderen uit Waddinxveen en Bloemendaal tussen 1799 april 21 en 1801 november 15
N.B. Zie: Nederlands Archievenblad jrg. 1925/1926, p. 184.
8 Alfabetische index op naam der gedoopten, 1790-1811, ontleend aan DTB nrs. 5, 6
9-12 Trouwboeken, 1672-1795.

9 1672-1693 maart
10 1693 mei-1718 januari
11 1720 juli-1759 mei
12 1759 juni-1795 januari
13 Begraafregister, 1651-1774
13A Incassoregister betreffende grafrechten, 1743-1785.

13A.I 1743-1769
13A.II 1770-1785
13B Lijst van overledenen met vermelding van inkomsten betreffende grafrechten, 1766 januari-november 24
14 Memorie van ontvang wegens het beluiden van begrafenissen, 1811

Remonstrants


15-16 Doopboeken, 1684-1812.

15 1684-1741
N.B. De inschrijvingen uit de periode 1742 januari Ė1743 september zijn doorgehaald.
16 1742-1812 januari 26

Rooms-Katholiek


17-20 Doop- en trouwboeken, 1667-1812.

17 1667-1707
N.B. Dopen en trouwen zijn integraal ingeschreven.
a dopen, 1667 mei 2-1682, 1686 april 10-1707 januari 13.
b trouwen, 1667 mei 8-1681, 1686 april 19-1706 november 24.
18 1707-1731
N.B. Dopen en trouwen uit 1707-1719 zijn integraal ingeschreven.
a dopen, 1707 november 4-1731 november 20.
N.B. Na inschrijving d.d. 1723 november 3 is een blad geelimineerd.
b trouwen, 1707 october 24-1731 september 9.
19 1731-1763
a dopen, 1731 december 30-1763 september 15.
b trouwen, 1761 april-1764 september 21.
N.B. Na inschrijving d.d. 1723 november 3 is een blad geelimineerd.
20 1763-1812
a dopen, 1763 september 20-1812 februari 1.
b trouwen, 1764 mei 20-1771 juni 17, 1776 juni 2-1811.
21 Alfabetische index op naam der gedoopten, ontleend aan nr. 20, 1780-1811

Noord-Waddinxveen


Gerecht


22 Trouwboek, 1735 augustus 17-1806 november 16
23 Attestaties van huwelijksproclamaties etc
23A Trouwboek, 1807 februari 22-1811 october 9
23B Ondertrouwboek. Met vermelding van huwelijksproclamaties, 18078 januari 23-1811 juli 12

Gequalificeerde


23C Register van overlijdensaangiften, 1806-1811

Zuid-Waddinxveen


Gerecht


23D Trouwinschrijvingen, 1607 april-1724 mei.

23D.I 1607 april 8-1654 november 16
23D.II 1654 december-1724 mei 1
23D.III 1603-1678 (beedigde schepenen)
N.B. Fotokopie uit Rechterlijk Archief Waddinxveen nr. 3 en Rechterlijk Archief Zuid-Waddinxveen nrs. 5-7 en 41-42; niet volledig.
24-25 Ondertrouw- en trouwboeken, 1757-1810.

24 1757 mei 5-1806 november 2
25 1807 maart 5-1810
26 Attestaties van huwelijksafkondigingen etc., 1716-1778, 1794-1806 en z.d.1 omslag
27 Uittreksel uit het register van overlijdensaangiften, 1807-1811

Gaardersarchieven1-4 N.B. De nrs. 1-3, impostregisters op begraven, zijn overgedragen aan het Streekarchief Holland-Midden, maar zijn als fotokopie beschikbaar in de studiezaal.

1 Bestanddeel 1
2 Bestanddeel 2
3 Bestanddeel 3
Bestanddeel 4 (geen scans aanwezig)

Noord-Waddinxveen


4-5 Registers van impost op trouwen en begraven, 1695-1747.

4 1695-1722.

4.I trouwen, 1695-1722
4.II begraven, 1696-1722
5 1722-1747.

5.I trouwen, 1722-1747
5.II begraven, 1722-1732
5.III begraven, 1733-1747
6-7 Registers van impost op trouwen, 1747-1805.

6 1747-1787
7 1788-1805.

N.B. Tevens notities betreffende inkwartiering van militairen te Noord- en

Zuid-Waddinxveen


7.I trouwen, 1788-1805
7.II register van inkwartiering, 1815
8-9 Registers van impost op begraven, 1747-1805.

8 1747-1787.

8.I 1747-1761
8.II 1762-1787
9 1788-1805
10 Bijlagen bij de nrs. 8 en 9
11-12 Overlijdensregisters, 1775-1812.

11 1775-1804
12 1804-1812
N.B. Registratie verliep sinds 1806 gekwalificeerd.
13 Alfabetische index op naam der overledenen, 1775-1812

Zuid-Waddinxveen


14-16 Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1695-1788.

14 1695-1725.

14.I trouwen
14.II begraven
15 1725-1741
16 1757-1788
17 Register van ontvangst van impost op begraven, 1789-1794
18-19 Overlijdensregisters, 1775-1812.

18 1775-1804
19 1804-1812
N.B. Registratie verliep sinds 1806 gekwalificeerd.
20 Alfabetische index op naam der overledenen, 1775-1812
21 Gaarder Waddinxveen
Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1704-1810.
- Staten en verantwoordingen van trouwen, begraven etc., 1708 october-1805
N.B. In Provinciale Gaarder Waddinxveen (Streekarchief Holland-Midden), nrs. 14-16.