Voorschoten


Overzicht

Gereformeerd


1-2 Doopboeken, 1621-1811.

1 1621-1636, 1639 juli 7-1770 december 9
2 1771-1811
N.B. Met alfabetische index.
3 Alfabetische index op naam der gedoopten, 1730-1770
4-6 Trouwboeken, 1621-1805.

4 1621-1699 maart 8
5 1699 april-1792 mei 13
6 1792 augustus 17-1805 mei 5
6A Naamlijst van overledenen, 1669 mei-september
7-8 Rekeningen van inkomsten betreffende grafrechten, 1699-1810.

7 1699 mei-1743 april, 1746 mei-1782 april, 1796 mei-1797 april.

7.I 1699-1709
7.II 1710-1718
7.III 1718 mei-1728 mei
7.IV 1728-1738
8 1741 mei-1743 april, 1746 mei-1782 april, 1796 mei-1797 april, 1798 mei-1801 april, 1807 mei-1810 april.

N.B. Tevens vermelding van opbrengsten van zitplaatsverhuur en andere financieel administratieve aantekeningen.
8.I 1741-1753
8.II 1753 mei-1767
8.III 1768-1778 april
8.IV 1778-1810
9 Register van graven in de kerk, met vermelding van eigendomsovergangen, 1666-1750
9A (Hervormd) Lidmaten 1594-1783
9B Lidmaten 1783-1833
Lijst van Acten van Indemniteit 1731-1803
9C (Hervormd) Lidmaten 1834-1858
9D Lidmaten 1834-1848
9E (Hervormd) Acten van Indemniteit 1744-1811 (register)

Rooms-Katholiek


10-11 Doop- en trouwboeken, 1692-1811.

10 1692-1774
a dopen, 1692 november 13-1774 juli 30.
N.B. Tevens opgenomen: een pastoorsregister, 1692-1774.
b trouwen, 1717 mei 3-1774 mei 8.
N.B. Vooraf gaat een trouwinschrijving d.d. 22 october 1774. Met vermelding van gekatholiceerde personen, 1720 april 7 en december 30.
11 1774-1811
a dopen, 1774 augustus-1811.
b trouwen, 1774 augustus 7-1811 augustus 18.
12 Alfabetische index op naam der gedoopten, ontleend aan nr. 10, 1692-1744

Gerecht


13 Trouwakten 1637, 1651, 1654, 1662, 1665-1668, 1672
14-21 Trouwboeken, 1635-1811.

N.B. Met vermelding van enkele attestaties van huwelijksproclamaties.
14 1635 april 17-1646 april 24
N.B. Na de akte d.d. 1645 februari 21 staat een akte uit 1648. Voorin enkele trouwakten zonder datum.
15 1645 mei 28-1665 april 26
N.B. De vroegste akten zijn ongetekend. Voorin aantekeningen betreffende gehuwden, zonder datum. Achterin: alfabetische index op voornaam.
16 1665 mei 10-1686 mei 14
N.B. In het begin enkele kopie-akten.
17 1686 juli 23-1720 mei 12
N.B. Vooraf gaan twee akten uit 1720, na 1692 mei 4 een akte uit 1720.
Achterin: alfabetische index op naam van de bruidegom.
17.I 1686-1703
17.II 1704-1720, met index
18 1721 april 20-1745 februari 28.

N.B. Met alfabetische index (niet volledig) op naam van de bruidegom.
18.I 1721-1731
18.II 1732-1745
19 1745 mei 2-1783 october 26.

19.I 1745-1771
19.II 1772-1783
20 1784 februari 22-1794 november 2
21 1795 juni 7-1811 mei 5
21A Trouwinschrijvingen, 1808 september 25-1811 augustus 18
N.B. Inschrijvingen uit 1808-1811 zijn synoniem aan nr. 21.
22-26 Ingekomen attestaties van huwelijksproclamaties etc., 1639-1811.

22 1639-1643, 1663-1700.

22.I 1639-1643; 1663-1684
22.II 1685-1700
23 1701-1725.

23.I 1701-1707
23.II 1708-1714
23.III 1715-1719
23.IV 1720-1725
24 1730-1752.

24.I 1730-1737
24.II 1738-1744
24.III 1745-1752 mei
25 1752-1780.

25.I 1752-1761
25.II 1762-1767
25.III 1768-1774
25.IV 1775-1780
26 1781-1811.

N.B. Stukken ontbreken over de periode 1784-1786, 1805.
26.I 1781-1789
26.II 1790-1798
26.III 1799-1806
26.IV 1807-1811

Gequalificeerde


27 Overlijdensregister, 1806-1811
28 Begraafregister, 1806-1811
N.B. Met alfabetische index.

Gaardersarchieven


Overzicht
1 Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1795-1805
N.B. Hier tevens huwelijksaangiften ter secretarie, 1806-1817, impost op advertenties in de nieuwsbladen betreffende geboorten, huwelijken en overlijden, 1801-1804. De alfabetische indices berusten op de gemeentesecretarie te Voorschoten.
2-4 Lijsten van begravenen, 1723-1728.

N.B. Zie voor alfabetische index nr. 5.
2 1723-1728, 1751-1779
3 1780-1790
N.B. In de periode 1780-1782 januari worden met de kerk te verrekenen grafrechten vermeld. Achterin een alfabetische index.
4 1790-1806
N.B. Voorin een alfabetische index.
5 Alfabetische index op naam der overledenen, 1751-1779
- Staten en verantwoordingen van trouwen, begraven etc., 1599-1806
N.B. In Provinciale Gaarder Voorschoten (3.01.37.69), nrs. 3-19.
Ontbrekende gedeelten: 1619 october-1678 maart en 1750 october-1753.