Voorburg


Overzicht

Gereformeerd


1-4 Doop- en trouwboeken, 1630-1786.

De doopgetuigen worden vermeld vanaf 1776.
1 1630-1727.

1.I dopen, 1630-1727
N.B. Alleen aantekeningen over de volgende periodes: 1630-1649, 1666-1680, 1692-1727.
1.II trouwen, 1630-1674
N.B. Alleen aantekeningen over de volgende periodes: 1630-1650, 1666-1674.
1.III trouwen, 1675-1727
N.B. Alleen aantekeningen over de volgende periodes: 1675, 1682-1727.
1.IV lidmatenregister, kerkenraadsledenlijst, acta van de kerkenraad etc., 1630-1729
2 1724-1757
dopen, 1724 januari 23-1757 november 13.
trouwen, 1724 april 30-1757.
3 1758-1786
dopen, 1758 maart 5-1786.
trouwen, 1758-1786 september 24.
N.B. Zie aantekening onder nr. 17.
4 1682-1723
dopen, 1682 mei 24-1723.
trouwen, 1689 januari 12-1723.
5-6 Doopboeken, 1728-1812.

N.B. De doopgetuigen worden vermeld vanaf 1776.
5 1728-1792 juni 10
6 1792 juni 24-1812 mei 10
6A Alfabetische index op naam der gedoopten, ontleend aan:
de Nederduits Gereformeerde doopboeken, 1682-1812, nrs. 1-6
de Waals Gereformeerde doopboeken, 1711-1819, nrs. 7-8.

Waals-Gereformeerd


7 Doop- en trouwboek, 1711-1787
a dopen, 1711 februari 8-1762 augustus 9.
N.B. Registratie van geboorte- en doopdata.
b trouwen, 1711 maart 29-1787 november 4.
N.B. Enkele trouwinschijvingen zijn opgenomen in het ledenregister, sub c.
c lidmatenregister, 1712 maart 12-1765 juni 1.
N.B. Integraal opgenomen enkele trouwinschrijvingen uit 1743.
d registratie van overgangen van roomskatholieken naar de Waals Gereformeerde gemeente.
N.B. Integraal verwerkt met de doopregistratie.
8 Doopboek, 1763 juni 7-1800 februari 2
N.B. Met potlood doorgehaalde aantekeningen zijn elders ingevoegd, nl. in een register over de periode 1792-1819.

Rooms-Katholiek


- N.B. Zie voor Rooms-Katholieke dopen van geborenen te Voorburg ook: DTB Stompwijk, Leidschendam boek 38
9-10 Doop- en trouwboeken, 1678-1812.

9 1678-1730
a dopen, 1678 december 22-1730 mei 30.
N.B. Integraal opgenomen zijn enkele trouwinschrijvingen uit de periode
1678-1684.
b trouwen, 1690 mei 13, 1692 september 7-1730 mei 14.
N.B. Zie voor vroegere inschrijvingen de noot onder a.
10 1730-1812
a dopen, 1730 juni 15-1812 januari 5.
N.B. Mogelijk tekstverlies door beschadiging van het blad na inschrijving van
1799 december 28.
b trouwen, 1730 juni 25-1811 november 17.
10A Parochieregister, 1681-1720
diverse aantekeningen: boedelinventaris (1682), financiele administratie (kwitanties).
register van personen aan wie het oliesel is bediend, 1692-1704.
Overlijdensregister, 1692-1714.

Gerecht


11-17 Ondertrouw- en trouwboeken, 1652-1808.

N.B. In nr. 19 tevens aantekeningen betreffende afgegeven attestaties.
11 1652 januari 29-1668 april 22

11.I 1652-1660
11.II 1661-1668
12 1668 april 21-1702 februari 6.

12.I 1668-1679
12.II 1680-1702
13 1702 april 7-1731 september 31.

13.I 1702-1717
13.II 1718-1731
14 1732 april 18-1760 november 9.

14.I 1732-1748
14.II 1749-1760
15 1761-1788 september.

15.I 1761-1772
15.II 1773-1788
16 1789 februari 6-1803 november 20.

16.I 1789-1798
16.II 1799-1803
17 1804-1808 juli 17
N.B. De akten uit 1806-1808 worden gevolgd door enkele afschriften uit het Gereformeerde trouwregister: 1786 december 31-1794 october 19.
18 Bijlagen behorende bij de nrs. 11-17
19 Trouwakten, 1808 augustus 28-1811 februari 24
N.B. Numerieke volgorde: 1-36.
20-21 Trouwboeken, 1792-1805.

20 1792 october 8-1803 november 20.

20.I 1792-1798
20.II 1799-1803
21 1804 januari 20-1805 november 17

Gequalificeerde


22 Register van overlijdensaangiften, 1806-1811

Gaardersarchieven


Overzicht
1-3 Registers van ontvangst van impost op trouwen, 1703-1705.

1 1703 april 10-1718 september
2 1718 october-1770
3 1771-1805
4-5 Registers van ontvangst van impost op begraven, 1718-1805.

4 1718 october-1770
4.I 1718-1741
4.II 1742-1770
5 1771-1805
- Staten en verantwoordingen van trouwen en begraven etc., 1604 october-1758
N.B. In Provinciale Gaarder Voorburg.