Vierpolders


Overzicht

Gereformeerd


1-3 Doopboeken, 1659-1860.

N.B. Zie voor de alfabetische index: nr.4.
1 1659 juli 13-1743 november 17. Integraal opgenomen: lidmatenregister, 1695-na 1726
2 1744 februari 2-1812 februari 5
3 1744-1860.

3.I dopen, 1792-1839
3.II dopen, 1840-1860, 1754-1784, 1744-1791
Tevens compensatie van achterstallige inschrijvingen.
4 Alfabetische index op naam der gedoopten, 1659-1903
5-6 Trouwboeken, 1666-1801.

5 1666 januari 3-1743 augustus 25
6 1744 mei 18-1801 mei 3
7 Begraafregister, 1789-1818

Gerecht


- Trouwinschrijvingen, 1688-1718
N.B. Fotokopie uit Rechterlijk Archief Vierpolders, nr. 30. Ingevoegd in nr. 8.
8 Ondertrouw- en trouwboek, 1793 maart 23-1810 november 26
9 Huwelijkstoestemmingen, attestaties etc., 1801-1811, behorende bij nr. 8

GequalificeerdeOverzicht


10 Overlijdensregister, 1806-1811
11 Overlijdensaangiften, 1806-1811
Doopregister 1659-1743
Doopregister 1744-1812
Trouwregister 1666-1743
Trouwregister 1744-1801

Gaardersarchieven


Overzicht
1 Lijst betreffende de impost op begraven (Pro Deo), 1800 november 10-1805 october 22
Hierop volgen enkele namen van overledenen, 1772, 1810.
2-3 Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1725-1800.

2 1725 october 13-1736 november 8
3 1736 november 23-1800 december 22
N.B. Alfabetische index op naam van gehuwden en overledenen, vermeld in register van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1736-1800.
- Staten en verantwoordingen van trouwen, begraven etc., 1748 april-1806
N.B. In Provinciale Gaarder Vierpolders, nrs. 1-2.