Valkenburg


Overzicht

Gereformeerd


N.B. De Gereformeerde gemeente van Katwijk en Valkenburg was tot 1599 ongedeeld. In 1619 werd Valkenburg kerkelijk afzonderlijk geinstitueerd. Vgl. A.J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek, sub voce.
1 Doop- en trouwboek, 1640-1660
1.I dopen, 1640-1660, trouwen, 1640-1660, lidmaten, 1640-1660, kerkenraadsleden, 1640-1677
1.II obligaties der diaconie, c. 1640, financiele administratie der diaconie, catalogus van de kerkboeken
2-5 Doopboeken, 1661-1811.

2 1661 december 18-1691 augustus 26
3 1691 september 5-1730 december 31
Na de inschrijving 1701 november 20 zijn geinterpoleerd twee inschrijvingen 1706 maart.
4 1731-1800
5 1801-1811
6-7 Trouwboeken, 1662-1809.

6 1662-1718
7 1720 mei-1809 augustus 10
8 Attestaties, 1660, 1661, 1698, 1707-1787.

8.I 1660-1729
8.II 1730-1754
8.III 1755-1787
9 Register van de graven in de kerk, met vermelding van grafeigenaren, 1756-1816
Overzicht
Zie Oegstgeest

Gerecht


9A Trouwinschrijvingen, 1673
10 Trouwboek, 1682 april 26-1747 mei 7
N.B. Voorin akte z.d. (1681?). Tevens vermelding van attestaties van huwelijksproclamaties.
- Huwelijksaangiften ter secretarie, 1806-1811
N.B. In Gaarder nr. 2.
10A Trouwboek, 1748 februari 25-1811 november 24
10B Attestaties van huwelijksproclamaties, 1643, 1703-1752, 1806-1811
N.B. Met vermelding van huwelijksbevestigingen, 1703-1711.

Gequalificeerde


11 Overlijdensaangiften, 1806-1811

Gaardersarchieven


Overzicht
1-2 Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1695-1805.

1 1695-1739.

1.I 1695 november-1713
1.II 1714-1739
2 1739-1805.

N.B. Tevens vermeld: ontvangsten van impost op advertenties van geboorten, huwelijken en overlijden vanaf 1798, alsmede vermelding van huwelijksaangiften ter secretarie, 1806-1811.
2.I 1739 december-1771
2.II 1772-1811 november
- Staten en verantwoordingen van trouwen, begraven etc., 1800-1805
N.B. In Provinciale Gaarder Valkenburg