Tonge (Oude-)


Overzicht

Gereformeerd


1A Doop- en trouwboek, 1678 december-1690 november
N.B. Doopregister: afschrift in typoscript; trouwaantekeningen: fotokopie van origneel.
1B Ondertrouw- en trouwboek, 1690 october-1720 juni
N.B. fotokopie van origineel
1 Doop- en trouwboek, 1720-1792.

1.I dopen, 1735-1792
1.II trouwen, 1720-1783
2 Doopboek, 1792 augustus 26-1812 juli 5
3 Trouwboek, 1784-1795 april 11, 1797 mei 28
3A Begraaflijsten, 1700-1786.

N.B. Door verlies van enkele lijsten niet volledig.
3A.I 1700-1729
3A.II 1730-1757
3A.III 1758-1806
3B (Hervormd) Trouwen 1602-1644
Lidmaten 1602-1606,1608
Dopen 1637
Kerkeraadshandelingen 1603-1610

Rooms-Katholiek


4-5 Doop- en trouwboeken, 1662-1812.

4 1662-1812
a dopen, 1662 februari-1708 augustus 2 (fol. 2-111vo.).
N.B. Uit de periode voor 1671 slechts enkele inschrijvingen. Door papierbeschadiging enig tekstverlies van enkele inschrijvingen uit 1685 en 1686.
b trouwen, 1671 mei-1696 en 1804-1812 januari 7 (fol. 165-191vo.).
5 1713-1799.

5.I dopen, 1713-1742
5.II trouwen, 1713-1799; overlijden, 1762-1781
6-7 Doopboeken, 1733-1812.

N.B. Zie ook nrs. 4, 5.
6 1733 september 25-1781 november 2.

6.I 1733-1756
6.II 1757-1781
7 1781 october 20-1812 januari 5.

7.I 1781-1799
7.II 1800-1812

Gerecht


8-12 Ondertrouw- en trouwboeken, 1695-1811.

8 1695 october 1-1730 september 19
9 1730 november 30-1747 april 25
10 1747 april 14-1789 november 2
11 1789 november 30-1809 mei 20
12 1809 juni 10-1811 juli 23

Gaardersarchieven


Overzicht
1-4 Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1717-1805.

1 1717-1722
2 1722-1761.

2.I 1722-1733
2.II 1734-1761
3 1762-1794.

3.I trouwen, 1762-1794
3.II begraven, 1762-1794
4 1795-1805
4A Register van impost op trouwen en begraven, 1698-1702 maart 11
5 Alfabetische index op naam der overledenen, 1733-1811
- Staten en verantwoordingen van trouwen, begraven etc., 1645 april-1805 december
N.B. In Provinciale Gaarder Oude Tonge (3.01.37.51), nrs. 2-15; voor 1700 october veel hiaten