Tonge (Nieuwe-)


Overzicht

Gereformeerd


1-6 Doop- en trouwboeken, 1584-1812.

1 1584-1599
N.B. Achterin: Overzicht van gemeenten behorende tot de classis Voorne-Putten.
a dopen, 1584 november 1-1599 september 29.
b trouwen, 1584 februari 24-1599 mei 2.
2 1597-1633
b dopen, 1597 october 12-1633 september 4.
c trouwen, 1601-1615 december 1, 1620-1624 juli 17, 1626-1629 maart 18.
N.B. Door vochtschade enig tekstverlies.
a lidmatenlijst, daterend van 1620.
3 1635-1672.

N.B. Voorin wordt vermeld dat in de periode voor 1641 omissies kunnen voorkomen.
3.I dopen 1631-1659
3.II dopen 1660-1672; trouwen 1635-1672
4 1673-1698 april
a dopen, 1673-1698 april 6.
b trouwen, 1673-1698 april 19.
5 1698-1734
a dopen, 1698 mei-1734 october 28.
b trouwen, 1698 mei-1734 juni 4.
6 1734-1812.
6.I dopen, 1734-1799
6.II dopen, 1800-1812; trouwen, 1734-1795
7-8 Begraafregisters, 1764-1817.

7 1764-1794
8 1795-1817 mei 6

Gerecht


9-10 Ondertrouw- en trouwboeken, 1733-1811.

9 1733-1803 mei 2. N.B. De registratie uit 1788-1790 ontbreekt
10 1803 juli 21-1811 maart 22
11 Huwelijksproclamaties etc., 1771, 1781, 1797, 1801, 1807-1811, z.d

Gequalificeerde


12 Overlijdensaangiften, 1808-1811

Gaardersarchieven


Overzicht
1 Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1764-1805.

1.I trouwen, 1764-1804
1.II begraven, 1764-1805
- Staten en verantwoordingen van trouwen, begraven etc., 1803-1805
N.B. In Provinciale Gaarder Nieuwe Tonge.
N.B. zie ook het supplement DTB zuid-Holland op blz. 321