Streefkerk


Overzicht

Gereformeerd


1-3 Doop- en trouwboeken, 1585-1776.

1 1585-1624
a dopen, 1586 september 20-1624.
b trouwen, 1585 maart 17-1624.
2 1654-1739.

N.B. Tussen de inschrijvingen uit 1727 april en 1727 mei zijn achterstallige inschrijvingen uit de voorgaande eeuw opgenomen. Deze zijn niet altijd voorzien van doopdata.
2.I trouwen (1655-1738), dopen (1654-1689)
2.II dopen (1689-1739)
3 1740-1776
a dopen, 1740-1776 juni 30.
b trouwen, 1740-1747 april 14, 1749 october 6-1776 juni 9.
4 Doopboek, 1776 augustus 18-1811
N.B. Met alfabetische index.
5 Trouwboek, 1776 november 28-1795 januari 17, 1802-1811 februari 15
6 Lijst van gehuwden, 1795 juli-1802 september, 1808, 1809 januari-mei en 1811 maart
7-8 Incassoregisters betreffende grafrechten, 1747-1828.

7 1747 juli-1806 september
N.B. De ontvangsten wegens begraven in kerk en kerkhof zijn afzonderlijk geregistreerd.
8 1806 september-1828
9 Jaarlijkse alfabetische index op naam der overledenen, 1751-1836
10 Algemene alfabetische index op naam der overledenen, 1751-1835

Gerecht


- Aantekeningen van ondertrouw ter secretarie, met vermelding van huwelijksdata, 1806 januari 10-december
N.B. In Gaarder nr. 2.

Gequalificeerde


11 Overlijdensregister, 1806-1811
Zie voor alfabetische indices: nrs. 9-10.
12 Overlijdensaangiften, 1806-1811
Zie voor alfabetische indices: nrs. 9-10.
- Lijst van overlijdensaangiften, 1806-1807
N.B. Opgenomen in Gaarder nr. 2.
Zie voor alfabetische indices: nrs. 9-10.

Gaardersarchieven


Overzicht
1-2 Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1751-1805. 2 delen

N.B. Zie voor de alfabetische indices op naam der begravenen, DTB nrs. 9 en 10.
1 1751-1798.

1.I trouwen, 1751-1798
1.II begraven, 1751-1774
1.III begraven, 1775-1798
2 1799-1805
N.B. Hierin tevens huwelijksaangiften ter secretarie en overlijdensaangiften, 1806-1807.
N.B. zie ook het supplement DTB zuid-Holland op blz. 321.