Stompwijk


Overzicht

Gereformeerd


N.B. Zie hieronder: Leidschendam en Wilsveen.

Rooms-Katholiek


1-3 Doop- en trouwboeken, 1658-1812.

1 1658-1705
dopen, 1658 september 12-1705 mei.
trouwen, 1658 october 12-1705 januari.
overlijden, 1658 october 24-1680 mei 4.
2 1705-1756
dopen, 1705 november 19-1756 mei 19.
trouwen, 1706-1755 october 19.
overlijden, 1705 november 30-1811.
3 1756-1812
dopen, 1756 juni 16-1812 februari 24.
trouwen, 1756 juni 27-1811 juni 13.

Gerecht


4-10 Trouwboeken, 1631-1809.

N.B. Zie ook nr. 11.
4 1631 januari 26-1648 februari 4.

N.B. Hierin tevens verzoeken om ondertrouw, merendeels met vermelding van proclamaties.
4.I 1631-1641
4.II 1642-1648
5 1648 maart 8-1682 januari 4.

N.B. Zie de aantekening onder 4. Tevens opgenomen: attestaties van proclamaties. Vanaf 1678 mei ondertrouwaantekeningen voorafgaand aan trouwaantekeningen.
5.I 1648-1659
5.II 1660-1670
5.III 1671-1682
6 1682 januari 3-1703 januari 26.

N.B. Aan de trouwaantekeningen gaan de ondertrouwaantekeningen vooraf.
6.I 1682-1692
6.II 1693-1703
7 1703 maart 30-1724 november.

N.B. Aan de trouwaantekeningen gaan de ondertrouwaantekeningen vooraf.
7.I 1703-1714
7.II 1715-1724
8 1724 november 3-1754 november 24.

N.B. Aan de trouwaantekeningen gaan de ondertrouwaantekeningen vooraf.
8.I 1724-1738
8.II 1739-1754
9 1754 december 21-1788 mei 4.

N.B. Aan de trouwaantekeningen gaan de ondertrouwaantekeningen vooraf.
9.I 1754-1761
9.II 1762-1770
9.III 1771-1788
9A Trouwboek, 1788 mei 4-1795 mei 31
N.B. Aan de trouwaantekeningen gaan de ondertrouwaantekeningen vooraf.
10 1792 october-1809 april 23.

10.I 1792-1799
10.II 1800-1809
11 Trouwakten, 1796 november 13, 1808 november 6-1811 februari 27
12 Bijlagen
13-19 Verzoeken om ondertrouw, 1682-1811.

13 1682 november 6-1705 juli 31.

13.I 1682-1695
13.II 1696-1705
14 1705 october 2-1720.

14.I 1705 october-1714
14.II 1715-1720
15 1721-1738 april 20.

N.B. Trouwdata en naar elders verstrekte attestaties van proclamaties worden meestal vermeld.
15.I 1721-1727
15.II 1728-1738 april
16 1738 mei 16-1759 april 13.

N.B. Vermeld worden veelal tevens de data van afgegeven attestaties van huwelijksproclamaties.
16.I 1738-1750
16.II 1751-1759
17 1759 november 2-1792 november 9.

N.B. Vermeld worden veelal tevens de data van afgegeven attestaties van huwelijksproclamaties
17.I 1759-1769
17.II 1770-1781
17.III 1782-1792
18 1796 juli 29-1808.

18.I 1796-1802
18.II 1803-1808
19 1809-1811 februari 8
20 Ingekomen verklaringen van huwelijksproclamaties etc., 1796 mei 22-1808 september 2

Gequalificeerde


21 Overlijdensregister, 1806-1811
Tevens overlijdensaangiften krachtens art. 24 der Ordonnantie op het recht van successie, d.d. 1805.
21A Biljetten ten behoeve van overlijdensaangiften, 1806-1807

Leidschendam en Wilsveen


N.B. In 1655 vond een scheiding plaats in twee afzonderlijke gemeenten.

Gereformeerd


22-23 Doop- en trouwboeken, 1584-1677.

22 1584-1636
a dopen, 1586 october 19-1636 september 14.
b trouwen, 1584 maart 11-1636 april 13.
Op omslag: enkele inschrijvingen uit 1625 en 1626.
23 1636-1677
a dopen, 1636 december 3-1677 november 7, 1678 november 27-december 21.
b trouwen, 1636 april 27-1665 maart 1, 1672 april 10-1675 januari 14.
c lidmaten, 1657-1677.

Leidschendam


Gereformeerd


24-25 Doopboeken, 1679-1818.

24 1679 juni 11-1812 februari 2
25 1788 mei 8-1818 mei 10
26-27 Trouwboeken, 1675-1818.

26 1675-1764 januari
27 1788 mei 18-1818 mei 17
28 Register van in de kerk gehuwden en van huwelijksproclamaties, 1764 maart 15-1810 december 25
29-30 Registers van graven in de kerk, met vermelding van grafeigenaren en begravenen, 1654-1816.

29 1654-1803
N.B. Het register dateert van 1750. Voorin een notitie inzake de graven, alsmede een plattegrond.
30 1780-1816
N.B. Het register dateert van 1803. Voorin een notitie inzake de graven.
31 Alfabetische lijst van in de kerk begraven personen, 1702-1816, alsmede een lijst van overleden kinderen, 1661-1806

Gequalificeerde


32 Biljetten ten behoeve van overlijdensaangiften krachtens art. 24 der Ordonnantie op
het recht van successie, d.d. 4 october 1805, 1808 en 1809.

Wilsveen


Gereformeerd


33 Doopboek, 1655 october 15-1810
N.B. Inschrijvingen uit 1811 zijn doorgehaald.
34 Register van graven in de kerk, met vermelding van de begravenen, 1685-1811
N.B. Het eerste blad ontbreekt.
35 Incasso-register betreffende luidgelden, 1773 october 28-1811 october 22

Leidschendam


Gereformeerd


- Doop- en trouwboek, 1673-1741.
36.I dopen, 1673 mei 21-1714
N.B. De periode 1720-1741 in ingedeeld in maandelijkse overzichten.
36.II 1720-1741
37 trouwen, 1681 januari 21-1708 januari 22
N.B. Fotokopie uit archief van de HH. Petrus en Paulus-parochie.
38 Alfabetische index op het doop- en trouwboek, 1643-1741

Gaardersarchieven


Overzicht
1-5 Registers van ontvangst van impost op trouwen, 1696-1805.

1 1696 januari 27-1706 september 11
2 1706 october 22-1725 november 4.

2.I 1706-1716
2.II 1717-1725
3 1725 december 7-1752 december 28

3.I 1725-1735
3.II 1736-1752
4 1753 februari 16-1787 februari 3.

4.I 1753-1765
4.II 1766-1787
5 1787 november 2-1805
6-12 Registers van ontvangst van impost op begraven, 1696-1805.

6 1696 januari 23-1706 september 28
7 1706 october 7-1719.

7.I 1706-1712
7.II 1713-1719
8 1720 januari 4-1731 juli 16.

8.I 1720-1724
8.II 1725-1731
9 1731 juli 19-1756.

9.I 1731-1739
9.II 1740-1747
9.III 1748-1756
10 1757-1777 april 14.

10.I 1757-1766
10.II 1767-1777
11 1777 mei 3-1796 mei 17.

11.I 1777-1784
11.II 1785-1796
12 1796 mei 18-1805
- Staten en verantwoordingen van trouwen, begraven etc., 1738 april-1743 september, 1750 october-1798
N.B. In Provinciale Gaarder Stompwijk, nrs. 1-5.