Stolwijk


Overzicht

Gereformeerd


1A Doopboek, 1678 december 11-1744 februari 16
1B Doop- en trouwboek, 1651-1686
a dopen, 1651-1652, 1676-1678, 1681-1686.
b trouwen, 1653-1679.
N.B. Fotokopie van origineel.
1C Doop- en trouwboek, 1678-1728
a dopen, 1678 december 11-1728 october 10.
b trouwen, 1679-1728.
1 Doopboek, 1728 november 1-1811.

1.I 1728-1779
1.II 1780-1811
2 Trouwboek, 1728 november 19-1810.

2.I 1728-1755
2.II 1756-1810
2A Trouwakten, 1612-1679
N.B. Getypt afschrift.
2B Trouwboek, 1679 juni 18-1728 october 8, juli 1815-april 1880
3 Begraafregister, 1666-1672 juli
3A Begraafregister, 1673 februari-1768 maart 28
N.B. De periode 1679-1688 is niet opgenomen. In de periode 1694-1739 wordt het woonadres van de overledenen vermeld. Afkortingstoelichting: S=Stolwijk, B= Bergambacht.
3A.I 1673-1699
3A.II 1700-1768
3B Grafregister, met vermelding van grafeigenaren en begravenen, 1795-1828
3C Lijst van begravenen, 1671-1686
3D Lidmatenregister, 1679-1758
3E Lidmatenregister, 1758-1811

Gerecht


4 Trouwboek, 1665 october 28-1811 mei 5
5 Bijlagen tot het trouwboek, 1669, 1753, 1806-1811

Gequalificeerde


- Register van overlijdensaangiften, 1806-1811
N.B. In Gaarder nr. 1.
6 Overlijdensregister, 1806-1811
7 Overlijdensaangiften, 1806-1811

Gaardersarchieven


Overzicht
1 Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1753-1805.

N.B. Hierin tevens een register van overlijdensaangiften, 1806-1811.
1.I 1753-1786
1.II 1787-1811
1A Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1718-1752
N.B. zie ook het supplement DTB zuid-Holland op blz. 321