Stellendam


Overzicht

Gereformeerd


1 Doopboek, 1774 juni 30-1812 februari 2
2 Trouwboek, 1786 april 23-1795 maart 15

Gerecht


3 Ondertrouw- en trouwboek, 1779 februari 19-1811 juli 8
4 Attestaties van huwelijksafkondigingen etc., 1778-1811
5 Verzoeken om ondertrouw, 1806-1811

Gequalificeerde


- Register van overlijdensaangiften, 1806-1811
N.B. In Gaarder nr. 2.

Gaardersarchieven


Overzicht
1-2 Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1774-1805.

1 1774-1792
N.B. De impost op trouwen begint in 1778.
2 1793-1805
N.B. De impost op begraven wordt gevolgd door een register van overlijdensaangiften, 1806-1811.