Sommelsdijk


Overzicht

Gereformeerd


1-8 Doopboeken, 1636-1812.

1 1636 september 14-1657 maart 11
N.B. Zie de aantekening onder nr. 2.
2 1657-1671
N.B. Vooraf inschrijvingen uit 1649, 1651, 1653, 1655, 1656 en 1657.
3 1671 mei 16-1682 juli 5, 1682 september 13
N.B. Vooraf inschrijving uit 1669. Keerzijde: trouwinschrijvingen 1669-1676.
4 1681-1702
N.B. De inschrijvingen zijn alfabetisch geordend.
5 1703-1742.

5.I 1703-1721
5.II 1722-1742
6 1743-1764 juni 24
7 1764 juli 7-1797.

7.I 1764-1779
7.II 1780-1797
8 1798-1812 februari 16
9-12 Trouwboeken, 1624-1805.

N.B. Inschrijvingen over de periode 1669-1676: in nr. 3.
9 1624 november 24-1669 juli 5
10 1676 november 21-1697
N.B. Inschrijvingen uit de periode 1694-1697 niet strikt chronologisch.
Keerzijde: registratie van collecteopbrengsten, 1707-1711.
11 1696 mei 16-1777 augustus 1.

11.I 1696-1740
11.II 1741-1777
12 1777 augustus 1-1805 februari 10

Gerecht


13-14 Ondertrouw- en trouwboeken, 1690-1811.

13 1690 maart 18-1806 februari
14 1806 april 11-1811 juni 9
Tevens vermelding van afgegeven attestaties van huwelijksproclamaties.
14A Attestaties van predikanten, schepenen enz. uit Sommelsdijk betreffende de verwante geslachten Kervel/Kurvel, Van Gelder, Dekker, Knaape, Van der Plegt/Pligt, Stoffeij, Ymans en Van Esch, 1772
14B Huwelijksproclamaties, 1690 maart 19-1803 juni 5
N.B. Fotokopie uit Rechterlijk Archief Sommelsdijk, nrs. 104-114.

Gequalificeerde


15 Permissiebiljet ten behoeve van begraven, 1806
16 Akten van Collaterale Successie betreffende overledenen, 1689 september 26-1797 juni 21