Sliedrecht


Overzicht

Gereformeerd


1-3 Doopboeken, 1704-1812.

1 1704 april 20-1769.

N.B. Hierin tevens registratie van overledenen, 1768-1769, en ingekomen en uitgaande personen, 1769.
1.I 1704-1727
1.II 1728-1754
1.III 1755-1769
2 1770-1808.

N.B. Hierin tevens registratie van overledenen, 1770-1773 mei. Achterin: aanvullende registratie van doopnamen, 1796-1806 (zie hiervoor: Nederlandsch Archievenblad, jg. 1926-1927, blz. 116).
2.I 1770-1789
2.II 1790-1808
3 1800-1812 februari 2

Gerecht


4 Ondertrouw- en trouwboek, 1795 augustus 7-1811
5 Memories van in ondertrouw opgenomen en gehuwde personen, 1805-1808
6 Huwelijksproclamaties, 1796-1798
7 Van buiten de gemeente ingekomen verzoeken om huwelijksproclamaties, 1797-1810
8 Van buiten de gemeente ingekomen verklaringen van huwelijksproclamaties, 1797-1810
9 Verzoeken om ondertrouw, 1806-1810
N.B. Met vermelding van trouwdata.
10 Ingekomen kwitanties van elders afgedragen impost voor trouwen, 1797-1805
Sliedrecht, Naaldwijk, Niemandsvriend, Ruibroek en Wijngaarden

Gequalificeerde


11 Overlijdensregister, 1806-1811
12 Overlijdensaangiften, 1806-1811(1812)
N.B. Met alfabetische index.
13 Weekstaten van overlijdensaangiften, 1806
14 Biljetten ten behoeve van overlijdensaangiften, 1811

Gaardersarchieven


Overzicht
1 Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1743-1768
N.B. Opgenomen is een huwelijksregistratie d.d. 1706 september 19, direct gevolgd door een begraafregistratie d.d. 1766 november 29.
Voor alfabetische index op naam der overledenen (v.a. 1757), zie nr. 15.
2 Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1768-1784
3 Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1784-1805
N.B. Zie voor alfabetische index op naam der overledenen, nr. 15.
3A Aantekeningen van ontvangst van impost op trouwen, 1716 october 24-1717 april 22, en op begraven, 1716 november 7-1717 januari 16
4-7 Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1757-1768, 1784-1805.

N.B. Zie voor alfabetische index op naam der overledenen, nr. 15.
4 1757-1762
5 1762-1768
6 1784-1804.

6.I trouwen, 1784-1804
6.II begraven, 1784 juli 6-1794
6.III begraven, 1795-1804
7 1805
8 Register van ontvangst van impost op trouwen, 1768-1784
9 Register van ontvangst van impost op begraven, 1768-1784
N.B. Zie voor alfabetische index op naam der overledenen, nr. 15.
- Staten en verantwoordingen van trouwen, begraven etc., 1747 april-1776, 1783, 1797-1805.
N.B. In Provinciale Gaarder Sliedrecht.

Naaldwijk


- Staten en verantwoordingen van trouwen, begraven etc., 1747 april-1779, 1781, 1783, 1797-1805
N.B. In Provinciale Gaarder Naaldwijk, nr. 1.

Niemandsvriend


10-11 Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1743-1805. 2 delen

N.B. Zie voor alfabetische index op naam der overledenen, nr. 15.
10 1743-1768
N.B. Registratie van ontvangst voor trouwen eindigt in 1767, van ontvangst voor begraven begint in 1767.
11 1784-1805
12 Register van ontvangst van impost op trouwen, 1768-1781
13 Register van ontvangst van impost op begraven, 1768-1784
N.B. Zie voor alfabetische index op naam der overledenen, nr. 15.
- Staten en verantwoordingen van trouwen, begraven etc., 1747-1778, 1783, 1797-1801, 1803-1805
N.B. In Provinciale Gaarder Sliedrecht.

Sliedrecht, Naaldwijk en Niemandsverdriet


14 Biljetten voor aangifte ten behoeve van impost op het trouwen, 1797-1805.

14.I 1797-1800
14.II 1801-1805
15 Alfabetische index op naam der overledenen, 1743-1805
N.B. De aantekeningen met betrekking tot inwoners van Sliedrecht vangen aan in 1757.