ís-Gravenzande


Overzicht

Gereformeerd


1-3 Doopboeken, 1632-1812.

1 1632 september 12-1698 september 7
2 1632 september 11-1761.

N.B. Bevat gedeeltelijk een afschrift van nr. 1.
2.I 1632-1698
2.II 1699-1739
2.III 1740-1761
3 1762-1812 februari 12.

N.B. Achterin een extract uit het doopboek van de Rooms-Katholieke parochie, 1811 februari 6-october 27. Tevens vermelding van het geboorten-, 1762-1811, en overlijdenspercentage, 1775-1808.
3.I 1762-1774
3.II 1775-1784
3.III 1785-1794
3.IV 1795-1804
3.V 1805-1812
4-5 Trouwboeken, 1653-1811.

4 1653 januari 12-1747
N.B. Geinterpoleerd is een lidmatenregister d.d. 1668 (doorgehaald), na trouwinschrijving 1715 juni 10.
5 1748 april 26-1811
6 Begraafregister, met vermelding van grafeigenaars en begravenen, 1661-1851.

N.B. Het register dateert van 1785.
6.I nr. 1-209
6.II nr. 210-389
6.III nr. 390-400, 1-224
7 Begraafregister, 1775 april 18-1809
N.B. Het register dateert van 1786.
8 Begraafregister, 1661-1811
N.B. Extract uit nr. 6. De namen van kinderen zijn niet overgenomen.
9 Jaarstaten van begraven personen, 1762-1804
N.B. Zie DTB Monster, nrs. 6a-8.

ís-Gravenzande en Zandambacht


Gerecht


10-11 Trouwboeken, 1685-1753.

10 1685-1700
11 1701-1753
12 Ondertrouw- en trouwboek, 1756-1807
N.B. Vanaf 1778 alleen akten die zijn gepasseerd voor het gerecht van ís-Gravenzande. Hierin tevens verklaringen van proclamaties ten behoeve van elders te sluiten huwelijken.
13 Bijlagen, 1685-1811.

13.I 1685-1783
13.II 1785-1803
13.III 1804-1808
13.IV 1810-1811

Gequalificeerde


13A Biljetten van aangifte van overlijden, 1806-1811
13A.I 1806-1808
13A.II 1809-1811

ís-Gravenzande


Gerecht


14 Ondertrouw- en trouwboek, 1807 juni 5-1811
N.B. Bevat tevens verklaringen van gedane proclamaties ten behoeve van elders te sluiten huwelijken. Zie ook nr. 12.
15 Trouwboek, 1792-1811
16 Ondertrouw- en trouwboek, 1778 april 10-1811 mei 19
N.B. Bevat tevens verklaringen van gedane proclamaties ten behoeve van elders te sluiten huwelijken. Zie ook nr. 12.
17 Trouwboek, 1793 april 21-1811 mei 19

Gaardersarchieven


Overzicht
1-2 Registers van ontvangst van impost op het trouwen en begraven, 1734-1805.

N.B. Zie ook nrs. 3 en 4.
1 1734-1752
N.B. Hierin tevens impost op verkochte roerende en onroerende goederen en op de collaterale successie, 1734-1753.
2 1753-1805.

N.B. Noot identiek aan noot onder nr. 1. Toegevoegd zijn bovendien impost op boeten voor de ongefundeerde processen, 1765 februari en maart. Vanaf 1778 alleen registratie van impost betreffende ís-Gravenzande.
2.I impost op roerende en onroerende goederen, 1753-1806
2.II impost op de collaterale successie, 1753-1805
2.III impost op trouwen en begraven, 1753-1805
3 Register van ontvangst van de impost op trouwen en begraven, 1805 april-december
N.B. Zie ook nrs. 1 en 2.
4 Register van ontvangst van de impost op trouwen en begraven, 1778-1805
N.B. Zie ook nrs. 1 en 2.