’s-Gravenhage


Overzicht
Het Nationaal Archief beschikt slechts over enkele afschriften van Rooms Katholieke Doop- en trouwboeken.

Rooms-Katholiek


Spaanse Kapel, H. Theresia


1 Doop- en trouwboek, 1670 mei 25-1684 mei 2
N.B. Voorafgegaan van een alfabetische index op doopnaam en op naam van gehuwde mannen en vrouwen. Tussengevoegd: namen van bekeerlingen. De eerste pagina’s zijn geschonden, waardoor tekstverlies is ontstaan.
2 Doop- en trouwboek, 1684 juni-1709 januari
N.B. Voorafgegaan van een alfabetische index op doopnaam en op naam van gehuwde mannen en vrouwen. Aan het begin ongedateerde afschriften van doopbriefjes.
3 Doop- en trouwboek, 1709 februari-1710 februari en 1716 januari-1789 februari
N.B. Voorafgegaan van een alfabetische index op doopnaam en op naam van gehuwde mannen en vrouwen.. Op pagina 142: inschrijvingen uit 1764. Op pagina 170: een overlijdensinschrijving uit 1776. Achterin: trouwinschrijvingen uit 1764-1765. Tevens opgenomen zijn enkele brieven betreffende dispensatie inzake huwelijk. Vermist wordt een afzonderlijk, destijds door H. Brouwer nog vermeld, blad met doopaantekeningen uit de periode 1721 september-1728 mei.
4 Doop- en trouwboek, 1719-1756
a. Doopaantekeningen, 1719 februari 27-1756 maart 26.
b. Trouwaantekeningen, 1725 februari 18-1754 juli 6.
N.B. Voorafgegaan van een alfabetische index op doopnaam en op naam van gehuwde mannen en vrouwen. De trouwinschrijvingen worden gevolgd door een tweevoudig correctief laat achttiende eeuws afschrift van de doopaantekeningen uit de periode 1719-1729.
5 Doop- en trouwboek, 1767-1794
a. Doopaantekeningen, 1767 mei 28-1794 december 5.
b. Trouwaantekeningen, 1769 april 30-1791 mei 3.
c. Lijst van bekeerlingen, 1769 augustus 15-1794 december 13.
N.B. Voorafgegaan van een alfabetische index op doopnaam en op naam van gehuwde mannen en vrouwen met vermelding van woonplaatsen: Eikenduinen, Loosduinen, Rijswijk en Scheveningen.

Venetiaanse Kapel


6 Doop-. Trouw- en overlijdensregister, tevens register van bekeerlingen, 1710-1771
a. aantekeningen betreffende de opmaak van het register.
b. alfabetische index op doopnaam en op naam van gehuwde mannen en vrouwen en overledenen.
c. Lijst van gezantschapskapelaans, 1710-1780.
d. Doopaantekeningen, 1710, 1711, 1727, 1727, 1729-1749, 1757-1771.
e. Bekeerlingen, 1754-1770.
f. Trouwinschrijvingen, 1710, 1711, 1729-1771.
g. Overlijdensregister, 1710-1711.
N.B. Ook opgenomen zijn aantekeningen betreffende andere gezantschapskapellen. De paginering van het overlijdensregister is niet in overeenstemming met de chronologische volgorde.
7 Naamregister betreffende catechisanten, bekeerlingen en communicanten van de Spaanse Kapel en de Heilige Theresia, 1796 mei 3-1841 januari 17