s-Gravendeel


Overzicht
N.B. De doop- en trouwboeken zijn merendeels verloren gegaan.

Gerecht


1-2 Huwelijksproclamaties, 1795-1807.

N.B. Tevens aangiften voor impost op het trouwen, alsmede van buiten ís-Gravendeel ingekomen verzoeken om en attestaties van huwelijksproclamaties.
1 1795-1799
2 1800-1807 april 7
3 Verzoeken om ondertrouw, 1807 april 10-1811
N.B. Van buiten ís-Gravendeel ingekomen verzoeken om en attestaties van huwelijksproclamaties.
Huwelijksaangiften ter secretarie, 1806-1811
N.B. In Gaarder nr. 2.
4 Uittreksel uit het doopboek van Welbeek, 1776 april 21

Gaardersarchieven


Overzicht
1A Aantekeningen betreffende de ontvangst van de impost op het trouwen en begraven, 1695 october-1721 september
N.B. Fotokopie uit Provinciale Gaarder ís-Gravendeel (3.01.37.14), nr. 1.
1 Register van ontvangst van de impost op het trouwen en begraven, 1721 october 1-1787 april 12.

1.I 1722-1759
1.II 1760-1787
2 Register van ontvangst van de impost op het trouwen, 1787 april 14-1805
N.B. Hierin tevens huwelijksaangiften ter secretarie, 1806-1811.
3 Register van ontvangst van de impost op het begraven, 1787 april 16-1805