Schipluiden


Overzicht

Gereformeerd


1 Doop- en trouwboek, 1658-1806.

N.B. Hierin tevens: Rooms-Katholieke doop- en trouwinschrijvingen, 1778-1813.
1.I dopen (1658 juli 28-1788 augustus)
N.B. Zie voor vroegere inschrijvingen: nr. 2.
1.II trouwen (1658 augustus 4-1806 mei 7)
N.B. Ontbreken: inschrijvingen 1678 april 27-1689 mei 29.
2 Doopinschrijvingen, 1636 april 14-1638 april 25 en 1639 juni 2-1640 october 6
N.B. Zie tevens nr. 1.
Doopboek, 1789 februari 1-1812 februari 2
N.B. Opgenomen in nr. 4.
Begraafregister, 1806-1811
N.B. Opgenomen in nr. 4.
3 Alfabetische index op naam der overledenen, 1806-1811

Rooms-Katholiek


3A Doop-, trouw- en overlijdensregister, 1698-1804.

3A.I dopen (1698-1739)
3A.II trouwen (1699-1804), dopen (1740-1804)
- Doop- een trouwinschrijvingen 1778-1813. Zie inv.nr. 1
Doop- en trouwboek, 1778-1813
N.B. Opgenomen in nr. 1.
doopinschrijvingen, 1790 juni 26-1813 januari 10.
trouwinschrijvingen, 1778 februari 15-1813 januari 10.
4 Doopboek, 1778 januari 21-1798 november 25, 1801 februari 1-1812 januari 17
N.B. Gedeeltelijk dubbel.
Hierin tevens Gereformeerde doopinschrijvingen, 1798-1812.
4A Alfabetische index op naam der gedoopten, 1778-1812 (R.K.) en 1778-1812 (ger.)

Gequalificeerde


5 Overlijdensregister, 1806-1811
Zie voor alfabetische index nr. 5.

Dorp


Gerecht


- Trouwinschrijvingen, 1693 mei 1
N.B. Fotokopie uit Rechterlijk Archief Dorp nr. 2. Ingevoegd in Gaarder nr. 4.

Groeneveld, Hoog- en Woud Harnasch


Gerecht


6 Ondertrouw- en trouwboek, 1774 april 24-1801 october 17
N.B. Zie ook Gaarder Schipluiden nr. 4, sub b.

t Woudt


Gereformeerd


7 Doopboek, 1719 april 9-1812 februari 27
8 Doopboek, 1792 september 19-1828 januari 20
In tweevoud.
9 Trouwboek, 1804 april-1810 mei 6
10 Trouwboek, 1792 october 23-1811 maart 17
In tweevoud.
11 Doop-, trouw- en lidmatenboek, 1682-1816
a doopinschrijvingen, 1682-1719.
b trouwinschrijvingen, 1682-1840.
c lidmatenlijst, 1682-1816.

Gaardersarchieven


Overzicht

Schipluiden, Hodenpijl, Dorp en St. Maartensrecht


1 Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1753-1793
2 Alfabetische index op naam der gehuwden, voorkomende in nr. 1
N.B. Niet compleet.
3 Alfabetische index op naam der overledenen, voorkomende in nr. 1
N.B. Niet compleet.

Schipluiden


- Staten en verantwoordingen van trouwen, begraven etc., 1746, 1747, 1749, 1750, 1754, 1765, 1779, 1780
N.B. In Provinciale Gaarder Schipluiden.

Dorp


- Aantekeningen van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1730-1738
N.B. Fotokopie uit Rechterlijk Archief Dorp ingevoegd in Gaarder nr. 4.
- Staten en verantwoordingen van trouwen, begraven etc., 1776, 1777, 1784, 1785
N.B. In Provinciale Gaarder Schipluiden.

St. Maartensrecht


- Staten en verantwoordingen van trouwen, begraven etc., 1789-1791
N.B. In Provinciale Gaarder Schipluiden.

Groeneveld, Hoog- en Woud Harnasch


4 Register inhoudende:
ontvangsten voor impost op trouwen, 1772 april 10-1797 april 14.
trouwinschrijvingen voor het gerecht, 1772 april 26, 1773 april 25 en mei 16.
ontvangsten voor impost op begraven, 1785 juni, 1786 april.
N.B. Fotokopie uit Rechterlijk Archief Dorp.
5 Register van ontvangst van de 40e penning op verkochte onroerende goederen, 1774 maart 1-1798 maart 8, en van impost op begraven, 1772 april 28-1797 september 14
6 Staten en verantwoordingen van trouwen, begraven etc., 1803-1805(1806)