Sassenheim


Overzicht

Gereformeerd


1-2 Doop- en trouwboeken, 1661-1883.

1 1661-1776
N.B. Achterin enige annotaties betreffende het actuele kerkelijk leven.
doopinschrijvingen, 1661 maart 20-1776 october 27.
trouwinschrijvingen, 1661 april 15-1776 december 22
Acta van de kerkenraad.
2 1777-1883
doopinschrijvingen, 1777-1883 januari 7.
trouwinschrijvingen, 1777 september 23-1882.

Rooms-Katholiek


3 Doop- en trouwboek, 1715-1812.

N.B. Tevens doopaantekeningen betreffende inwoners uit Sassenheim, Warmond en Voorhout.
3.I doopinschrijvingen, 1715 april 30-1779
3.II doopinschrijvingen, 1780-1812; trouwinschrijvingen, 1715-1812

Gerecht


4-5 Trouwboeken, 1673-1805.

4 1673 februari 4-1740 februari 1
5 1795 juni 21-1805
Ondertrouw- en trouwboek, 1806-1811 februari 24
N.B. In Gaarder nr. 3.
6 Trouwakten, 1808 october 30-1811 februari 24
7 Bijlagen, 1805-1811
8 Financiele administratie betreffende het trouwen, z.j. Sassenheim, de Vrije en Lage Boekhorst en Vennep

Gequalificeerde


9 Overlijdensregister, 1806-1811
10 Overlijdensaangiften, 1806-1811
11 Naamregister van overledenen, 1810, 1811

Gaardersarchieven


Overzicht
1-3 Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1722-1805.

1 1722-1736
2 1756-1804.

N.B. Tevens vermeld zijn de inkomsten betreffende boeten van ongefundeerde processen, 1756 en 1761, alsmede van de 40e penning op verkochte meubilaire goederen, 1755-1765.
2.I 1756-1781
2.II 1782-1804
3 1805
N.B. Voortgezet als ondertrouw- en trouwboek, 1806-1811.
4 Lijsten van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1771-1785
N.B. Synoniem aan nr. 2. Tevens opgenomen: registratie van impost betreffende de collaterale successierechten, de 40e en 80e penning op verkochte roerende en onroerende goederen, de 40e penning op de schepen en de boeten voor de ongefundeerde processen.

Vennep


- Staten en verantwoordingen van trouwen, begraven etc., 1702-1803
N.B. In Provinciale Gaarder Hillegom (3.01.37.20), nrs. 1-2.