Rockanje


Overzicht

Gereformeerd


1-4 Doop- en trouwboeken, 1619-1811.

1 1619-1661
doopinschrijvingen, 1621-1661 augustus 7.
trouwinschrijvingen, 1619 september-1661 november 20.
acta van de kerkenraad, 1619-1629.
2 1661-1703

N.B. De administratie over de periode 1629-1662 is niet compleet.
2.I 1661-1691 (dopen)
2.II 1692-1702 (dopen), 1662-1702 (trouwen)
3 1702-1745.

3.I 1702-1730 (dopen)
3.II 1731-1745 (dopen), 1703-1745 (trouwen)
4 1745-1811.

4.I 1745-1779 (dopen)
4.II 1780-1811 (dopen)
4.III 1746-1802 (trouwen)
5-6 Doopboeken, 1745-1817.

5 1745 maart 14-1813.

5.I 1745-1779
5.II 1780-1813
6 1792 juli-1817
7-8 Trouwboeken, 1746-1864.

7 1746 januari 14-1864 augustus 18
8 1792 juli 27-1864 augustus 18
9 Begraafregister, 1789-1805
N.B. Voorin aantekeningen uit 1781, 1782, 1784-1788. Zie ook Gaarder nr. 1.

Rockanje, St. Annapolder, Schapengors


Gequalificeerde


10 Overlijdensregister, 1806-1811
11 Register van overlijdensaangiften, 1806-1811

Naters en Pankrasgors


Gerecht


12 Trouwacten etc., 1792, 1797, 1805
- Trouwinschrijvingen en huwelijksafkondigingen, 1697 en 1703
N.B. Uit Rechterlijk Archief Naters en Pankrasgors, nr. 17. Fotokopie ingevoegd in nr.

Gequalificeerde


13 Overlijdensregister, 1806-1811
14 Register van overlijdensaangiften, 1806-1811

Rockanje en St. Annapolder


Doopregister 1621-1661
Doopregister 1661-1702
Doopregister 1702-1745
Doopregister 1702-1745
Trouwregister 1619-1661
Trouwregister 1662-1703
Trouwregister 1703-1745
Trouwregister 1746-1802

Gaardersarchieven


Overzicht
1 Register van ontvangst van impost op begraven, 1725-1776 januari 29
N.B. De vroegste ontvangsten zijn ongedateerd. Integraal opgenomen tot 1764: trouwaangiften. Vermeld is tevens een gerechtelijke trouwinschrijving d.d. 1772 september 3.
2 Register van ontvangst van impost op begraven, 1725-1782 april 16
N.B. Na registratie 1786 april 21 een blad geelimineerd. Keerzijde: ontvangsten uit St. Annapolder, 1726 november 9-1780 october 6. Geen acta pro deo.
(Oud- en Nieuw Rokkanje, Strijpe, Lodderland, Stuifakker, St. Annapolder en het Schapengors)
- Staten en verantwoordingen van trouwen, begraven etc., 1696-1701, 1755-1769, 1779-1783, 1790-1795
N.B. In Provinciale Gaarder Rockanje.
Naters en Pancrasgors
- Staten en verantwoordingen van trouwen, begraven etc., 1774-1805
N.B. In Provinciale Gaarder Rockanje.

Bevolkingsregister


Bevolkingsregister (met index) 1850-1861
Bevolkingsregister (met index) 1862-1889
Bevolkingsregister 1830
Bevolkingsregister 1830-1840
Bevolkingsregister 1840
Bevolkingsregister 1840-1849
Bevolkingsregister 1862-1886
Bevolkingsregister, deel I 1890-1921
Bevolkingsregister, deel II 1890-1921
Bevolkingsregister, deel III 1890-1921
Bevolkingsregister, deel IV 1890-1921
Dienstbodenregister 1890-1921
Index Bevolkingsregister 1890-1921