Rijswijk


Overzicht

Gereformeerd


1-2 Doop- en trouwboeken, 1650-1746.

1 1650-1746.

1.I 1650-1690 (dopen)
1.II 1650-1656 (trouwen)
1.III 1657-1664 (trouwen)
1.IV 1665-1674 (trouwen)
1.V 1675-1690 (trouwen)
2 1691-1746.

2.I 1691-1721 (trouwen)
2.II 1722-1731 (trouwen)
2.III 1732-1746 (trouwen)
2.IV 1691-1727 (dopen)
2.V 1728-1746 (dopen)
3 Doopboek, 1747-1812 februari 2.

3.I 1747-1789
3.II 1790-1812
4-5 Trouwboeken, 1596-1811.

4 1596 november 24-1650 mei 8
5 1747-1811 juni 16.

5.I 1747-1769
5.II 1770-1811
6 Begraafregister, met vermelding van grafeigenaren en begravenen, 1633-1828.

N.B. Aangelegd in 1685. De numerieke volgorde der bladzijden is alsvolgt: 1-252, 267-270, 273-282. Een ongenummerde katern tussen 270-273. Lokaal-kerkhistorische aantekeningen over 1689-1790, op blz. 267. Registratie van zitplaatsenverhuur, 1694-1709, op blz. 277-281.
6.I 1-79
6.II 80-159
6.III 160-200
7 Overlijdensaantekeningen, zonder direkte samenhang
8-18 Incassoregister betreffende grafrechten, 1692-1812.

8 1692-1695 augustus 5, 1697 maart 4-1709.

8.I 1692-1700
8.II 1701-1709
9 1710-1728 maart.

9.I 1710-1718
9.II 1719-1723
9.III 1724-1728
10 1728 april-1734.

10.I 1728-1731
10.II 1732-1734
11 1735-1759.

11.I 1735-1738
11.II 1739-1742
11.III 1743-1749
11.IV 1750-1759
12 1756 october-1760
N.B. De aantekeningen over 1756-1759 zijn identiek aan nr. 11, maar doorgehaald.
13 1761-1768
14 1769-1775 juni
15 1775 juli-1784.

15.I 1775-1779
15.II 1780-1784
16 1785-1795 februari 13.

16.I 1785-1789
16.II 1790-1795
17 1795 februari 14-1803
18 1804-1812 februari
19 Vermelding van doop- en trouwboeken welke in 1812 door de koster zijn overgedragen aan de adjunct-maire

Rooms-Katholiek


20 Doopboek, 1784 juni 21-1812 januari 28.

20.I 1784-1797
20.II 1798-1812
21 Trouwboek, 1784 october 31-1811 november 17

Oud-Katholiek


22 Doop- en trouwboek, 1661-1811
a doopinschrijvingen, 1661 october-1811 (blz. 1-105, 144-182).
b trouwinschrijvingen, 1667 februari-1807 (blz. 106-129, 254-258).
c overlijdensregistratie, 1700 mei-1809 (blz. 176-294).
d ledenregistratie van de broederschap ‘de Allerheylighste Drievuldigheyt’, c.
1682 en 1731 (blz. 134-136).
e ledenregister van gehuwden en ongehuwden, c. 1682 (blz. 138, 140, 141).

Gerecht


23-29 Ondertrouw- en trouwboeken, 1615-1811.

23 1615 november 24-1643
N.B. Voor- en achterin o.a. enige ondertrouwinschrijvingen: 1645, 1646, z.d. 24 1644-1652 juli 21.
N.B. Voorin een alfabetische index op voornaam.
25 1652 october 12-1680 october 27
N.B. Hierna: namen van gehuwden die niet in het registratiesysteem waren opgenomen, 1653-1673.
26 1684 october 29-1715
N.B. Enerzijds trouwakten, 1684-1715, anderzijds aantekeningen van ondertrouw met vermelding van huwelijksproclamaties en –bevestigingen, 1684-1694.
27 1716 october 4-1780 juli 23
N.B. Trouwboek.
28 1782 maart 29-1811 januari 16
N.B. Met vermelding van afgegeven attestaties betreffende huwelijksproclamaties.
29 1810 december 29-1811 november 17
30-31 Bijlagen, 1652, 1700-1800.

30 1652, 1700-1744

30.I 1652-1721
30.II 1722-1745
31 1782-1800.

31.I 1782-1794
31.II 1795-1800

Gequalificeerde


32 Overlijdensaangiften, 1811 januari 7-november 25

Gaardersarchieven


Overzicht
1-4 Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1695-1770.

1 1695-1716.

1.I 1695-1704
1.II trouwen, 1705-1715, begraven,1705-1716 augustus 5
2 1715-1728.

2.I trouwen, 1715 april 21-1728
2.II begraven, 1716 augustus 9-1728
3 1729-1739.

3.I trouwen, 1729-1739
3.II begraven, 1729-1734
3.III begraven, 1735-1739
4 1740-1770.

4.I trouwen, 1740-1770
4.II begraven, 1740-1748
4.III begraven, 1749-1756
4.IV begraven, 1757-1770
5 Register van ontvangst van impost op trouwen, 1771-1801
6 Register van ontvangst van impost op begraven, 1771-1805(1806).

6.I 1771-1785
6.II 1786-1806
- Staten en verantwoordingen van trouwen en begraven, 1696-1802
N.B. In Rechterlijk Archief Rijswijk, nrs. 142-157 (berust bij GA Rijswijk)