Rijnsburg


Overzicht
N.B. Lidmatenlijst van de Rijnsburger Collegianten. Opgenomen in: J.C. van Slee, De Rijnsburger Collegianten (Haarlem 1895). Vgl. de bijdrage van A.G. van der Steur in Gens Nostra jrg. 21 (1966), 328-330.

Gereformeerd


1-4 Doopboeken, 1675-1812.

1 1675 ca. augustus 1-1787.

N.B. Achterin enkele aantekeningen betreffende kerkelijke aangegelegenheden.
1.I 1675-1710
1.II 1711-1749
1.III 1750-1769
1.IV 1770-1787
2 1713 januari 22-1787.

N.B. Keerzijde: administratie van collecteopbrengsten, 1821-1837.
2.I 1713-1754
2.II 1755-1787
2.III collecteopbrengsten, 1821-1837
3 1788-1812 maart 15.

3.I 1788-1799
3.II 1800-1812
4 1792 augustus-1811 april

4.I 1792-1801
4.II 1802-1811
5 Trouwboek, 1627 mei 30-1654 september 10, 1691 october 28-1807 juli 5.

5.I 1627-1701
5.II 1702-1757
5.III 1758-1807
6 Begraafregister, 1661-1742, met vermelding van eigendomsovergangen
7-8 Register van incasso betreffende grafrechten, 1683-1726, 1803-1820.

7 1683 mei 25-1726 juli 16.

N.B. Achterin: memorie betreffende overleden gilde- en diaconiearmen, 1683-1726. Doorhalingen.
7.I 1683-1704
7.II 1705-1726
8 1803 februari-1820.

8.I 1803-1811
8.II 1812-1820

Rooms-Katholiek


N.B. Zie Oegstgeest.

Gerecht


8A Ingekomen attestaties van huwelijksproclamaties buiten deze gemeente, 1734, 1738, 1753, 1766-1768, 1772, 1775, 1777, 1781-1783, 1786
Trouwacten, 1762 juni 27-1795 juni 21.
N.B. In Gaarder nr. 1.
Huwelijksaangiften ter secretarie, 1806-1811
N.B. In Gaarder nr. 2.

Gequalificeerde


9 Overlijdensregister, 1806-1811
10 Register van overlijdensaangiften, 1806-1811 (1812)

Gaardersarchieven


Overzicht
1-2 Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1734-1805.

1 1734-1799.

N.B. De registratie van trouwaangiften loopt door tot 1799 juni en van begraafaangiften tot 1799 augustus. Tevens opgenomen is de registratie van impost voor geboorte-, huwelijks- en overlijdensadvertenties, 1798-1804. Keerzijde: trouwakten, die zijn gepasseerd voor het gerecht, 1762-1795.
1.I 1734-1759
1.II 1760-1777
1.III 1778-1794
1.IV 1795-1799
2 1799-1805
N.B. Vervolgens huwelijksaangiften ter secretarie, 1806-1811.