Ridderkerk


Overzicht

Gereformeerd


1-2 Doop- en trouwboeken, 1626-1701.

N.B. Zie voor de vroegere inschrijvingen nrs. 3-5, 8-9.
1 1626-1643
doopinschrijvingen, 1626 maart 8-1643 februari 1.
trouwinschrijvingen, 1632 october 24-1643 januari 4.
2 1643-1702
2.I 1643-1689 (dopen)
2.II 1690-1701 (dopen), 1644-1679 (trouwen)
3-7 Doopboeken, 1579-1812.

3 1579 november 5-1603
4 1604 juli 24-1619 juni 2
N.B. De vroegste inschrijvingen, nrs. 1-38, ontbreken.
5 1624 april 28-1625 augustus 17
N.B. Zie voor de periode 1626-1701 nrs. 1-2.
6 1702-1733 september 5
7 1723 october 2-1812 februari 23.

7.I 1723-1749
7.II 1750-1774
7.III 1775-1788
7.IV 1788-1799
7.V 1800-1812
8-11 Trouwboeken, 1579-1811.

8 1579 november 22-1603 november 23
9 1603 december 18-1632 october 24
N.B. Zie voor de periode 1632-1679 nrs. 1 en 2.
10 1680-1723 september 26
11 1723 september 13-1811.

11.I 1723-1777
11.II 1778-1811
12 Overlijdensregister, 1604-1608 juni 11
13-14 Incasso betreffende grafrechten en collecteopbrengsten, 1768-1804.

13 1768-1773, 1783-1787
14 1788-1804
14A Alfabetische index op naam der overledenen, welke worden vermeld in de navolgende

registers:
Gaarder 5-8, 1712-1805.
Incassoboek, DTB 13-14, 1768-1804.
Gerechterlijk overlijdensregister, DTB 16-17, 1806-1811.
14A.I A-K
14A.II L-Z

Gerecht


15 Ondertrouw, 1795 juni 6-1811
N.B. De huwelijksdatum wordt vermeld met ingang van october 1797.

Gequalificeerde


(Tevens Rijsoord en Strevelshoek)
16 Overlijdensregister, 1806-1811 (zie 14a)
17 Register van overlijdensaangiften, 1806-1811 (zie 14a)

Rijsoord


Gereformeerd


17A Doop-, trouw- en lidmatenboek, 1585-1653
N.B. Typoscript. Origineel in archief van de kerkenraad.
17B Doopboek, 1655-1730
N.B. Typoscript. Origineel in archief van de kerkenraad.
18-19 Doopboeken, 1730-1812.

18 1730 juli 9-1787 juni 3
19 1787 juli 17-1812 februari 9.

19.I 1787-1802
19.II 1803-1812
20 Trouwinschrijvingen, 1623 juni-1626 september
N.B. Los blad uit een trouwboek. Aangetroffen in Rechterlijk Archief Ridderkerk sub F XL 74.
21-22 Trouwboeken, 1654-1809.

21 1654 mei 3-1766 januari 22
22 1766 april 10-1799 april 12, 1804 april 6-1809 juli 2

Gerecht


(tevens Strevelshoek)
23 Ondertrouw- en trouwboek, 1799 october 24-1811 november 7
24 Biljetten ten behoeve van huwelijksaangiften, 1796

Gequalificeerde


- Aantekeningen betreffende afgegeven permissiebrieven inzake begraven, 1806-1811
N.B. In Gaarder Ridderkerk (Rijsoord) nr. 9.
Overzicht

Ridderkerk


1-3 Registers van impost op trouwen, 1712-1805.

1 1712 januari 9-1739 november 20 en 1756 april 9.

N.B. Hierin tevens ontvangsten van kadegeld, 1762-1776 en van paspoorten voor vriezen en venissen, 1703. Keerzijde: lijsten van besmette, gestorven en gebeterde beesten, 1709-1774.
1.I trouwen, 1712-1739
1.II diverse zaken, 1762-1776
2 1740 februari 19-1774 december 16.

2.I 1740-1758
2.II 1759-1774
3 1775 januari 3-1805.

N.B. Achterin ontvangst van belasting voor twee geboorteadvertenties, 1799.
3.I 1775-1790
3.II 1791-1805
4-8 Registers van ontvangst van impost op begraven, 1695-1805.

N.B. Zie voor de alfabetische index op overledenen, 1712-1805: hierboven DTB nr. 14a.
4 1695 november 23-1711 october 10
5 1712 januari 5-1739 december 30.

5.I 1712-1727
5.II 1728-1739
6 1740 januari 4-1762 december 28.

6.I 1740-1751
6.II 1752-1762
7 1763 januari 2-1783 mei 19
N.B. Met tafel.
8 1783 juli 2-1805 december 30
N.B. Met tafel.
- Staten en verantwoordingen van trouwen, begraven etc., 1723-1755; 1799-1805
N.B. In Rechterlijk Archief Ridderkerk. Niet compleet.

Rijsoord


9 Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1751 april 1-1805
N.B. Hierin tevens ontvangsten van: 1. de 40ste en 80ste penning alsmede verhoging met de 10de penning, 1751 april-1791 mei 7, 2. De 10de, 15de en 20ste penning van de collaterale successie, 1751 april-1789 december, en aantekeningen betreffende afgegeven permissiebiljetten inzake begraven, 1806-1811.

Strevelshoek


10 Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1775-1797 april