Reeuwijk


Overzicht

Gereformeerd


1-2 Doopboeken, 1675-1812.

N.B. Per deel een alfabetische index.
1 1675 juni 9-1766.

1.I 1675-1730
1.II 1731-1766
2 1767-1812 januari 26.

2.I 1767-1799
2.II 1800-1811
3 Trouwboek, 1675 april 18-1803 october 16
N.B. Met alfabetische index. Manco: p. 75, 76, 89, 90.
4 Register van eigenaren in de kerk en begravenen, 1682-1756
N.B. Aangelegd in 1695.
4A (Hervormd) lidmaten 1789-ca. 1900

Gerecht


5 Trouwboek, 1674 januari 15-1811 mei 30.

N.B. Met alfabetische index.
5.I 1679-1729
5.II 1730-1779
5.III 1780-1799
5.IV` 1800-1811
5A Bijlagen tot het trouwboek, 1795, 1811 maart.

5A.I 1795-1808 mei
5A.II 1808-1811

Gequalificeerde


(tevens Raamburg-Randenburg)
6 Overlijdensregister, 1806-1811

Middelburg


Gerecht


6A Trouwakten, 1670 januari 20-1730 februari 6
N.B. Fotokopie uit Rechterlijk Archief Middelburg, nr. 2.
7 Trouwboek, 1762 mei 16-1811 juni 9
N.B. Met alfabetische index.
7A Bijlagen behorende bij het trouwboek, 1733-1761

Gequalificeerde


7B Biljetten ten behoeve van overlijdensaangiften, 1807-1811

Randenburg


Rooms-Katholiek


8-9 Doopboeken, 1680-1812.

N.B. Per deel een alfabetische index.
8.I 1680 maart 9-1719
8.II 1720-1754
8.III 1755-1784
8.IV Register 168o-1784
9 1784 september 4-1812 januari 9
9A Index en uittreksel van het trouwboek, 1680-1811

Sluipwijk


Gereformeerd


10-11 Doopboeken, 1686-1812.

N.B. Per deel een alfabetische index.
10 1686 october 20-1778 augustus 2.

10.I 1686-1729
10.II 1730-1759
10.III 1760-1778
11 1778 mei 23-1812 januari 26
12-13 Trouwboeken, 1686-1811.

12 1686 december-1785
13 1778 mei 23-1811 maart 17
N.B. Met alfabetische index.

Gerecht


14 Trouwboek, 1663 januari 23-1811 augustus 11
14A Bijlagen behorende bij het trouwboek, 1770-1811.

14A.I 1770-1798
14A.II 1799-1802
14A.III 1803-1811

Gequalificeerde


15 Overlijdensregister, 1806-1811
- Register van overlijdensaangiften, 1806-1811
N.B. In Gaarder Reeuwijk (Sluipwijk), nr. 7.

Stein


Gerecht


16 Losse attestaties van elders afgekondigde huwelijken en verzoek om huwelijksafkondigingen, 1693, 1695, 1698

Gaardersarchieven


Overzicht

Reeuwijk


1-3 Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1695-1805.

1 1695 november-1748 september.

1.I trouwen, 1695-1748
1.II begraven, 1695-1748
2 1748 october-1788.

2.I trouwen, 1748-1788
2.II begraven, 1748-1789
3 1789-1805.

3.I trouwen, 1789-1805
3.II begraven, 1789-1805
3A Register van belastingheffing op advertenties in nieuwsbladen betreffende geboorten, huwelijken en sterfgevallen, 1801-1805. Inliggend: een bijlage uit 1805
- Staten en verantwoordingen van trouwen, begraven etc., 1795-1797, 1799-1804.
N.B. In Provinciale Gaarder Reeuwijk.

Middelburg


4 Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1782 maart-1805
N.B. Tussen de incassoaantekeningen wegens begraven zijn aantekeningen wegens trouwen, 1782 mei 4 en 1794 september 11, gevoegd. Tevens registratie van impost op collaterale successie.
- Staten en verantwoordingen van trouwen, begraven etc., 1732-1795
N.B. In Provinciale Gaarder Middelburg.

Sluipwijk


5-7 Registers van impost op trouwen en begraven, 1706-1805.

5 1706 mei 30-1708 juni 9
6 1710 april-1790.

6.I trouwen, 1710-1790
6.II begraven, 1710-1759
6.III begraven, 1760-1790
7 1791-1805
N.B. Tevens opgenomen registratie van overlijdensaangiften, 1806-1811.
- Staten en verantwoordingen van trouwen, begraven etc., 1708 april-1805
N.B. In Provinciale Gaarder Reeuwijk.

Land van Stein en Willems


8-9 Registers van impost op trouwen en begraven, 1711-1805.

8 1711 mei 23-1770
9 1771-1805
N.B. Hierin tevens huwelijksaangiften ter secretarie, 1806 januari 2.
- Staten en verantwoordingen van trouwen, begraven etc., 1674 october-1697 april, 1793
N.B. In Provinciale Gaarder Reeuwijk.