Puttershoek


Overzicht

Gereformeerd


1A Memorieboek: acta van de kerkenraad, doop-, trouw- en ledenregister, 1623-1664
N.B. typoscript.
- dopen en namen van lidmaten, 1623-1664, trouwen, 1623-1629 (blz. 1-95).
Chronologisch opgezet register van de trouwinschrijvingen, 1623-1629 (blz. 95a-c).
- trouwen, 1636-1664 (blz. 96-120).
1-3 Doopboeken, 1711-1817.

1 1711 mei 17-1742 december 25.

N.B. Integraal opgenomen zijn aantekeningen betreffende alimentatie van kinderen, avondmaalsviering, diaconale hulpverlening, kerkenraadsverkiezing, jaarrekening, ledenadministratie. Keerzijde: ledenregister d.d. 18 juni 1722.
1.I 1711-1721
1.II 1722-1734
1.III 1735-1742
2 1743 januari 30-1796 december 28.

N.B. Voorin: aantekening betreffende ringverdeling van de Strijense ring in twee smalringen, alsmede vermelding van de verdeling van consulentschappen binnen de ring, d.d. 1746.
2.I 1743-1759
2.II 1760-1774
2.III 1775-1796
3 1792 augustus 3-1817 juli 13.

3.I 1792-1804
3.II 1805-1817
4 Trouwboek, 1792 augustus 3-1793 october 4

Gerecht


5 Trouwboek, 1795 september 22-1811 november 28
- Huwelijksaangiften ter secretarie, 1806-1811
N.B. In Gaarder nr. 3.
6 Ingekomen attestaties van huwelijksproclamaties, 1795-1810

Gaardersarchieven


Overzicht
1-2. Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1695-1754.

1 1695 november 18-1725 mei.

1.I trouwen, 1695-1711
1.II trouwen, 1712-1725
1.III begraven, 1695-1713
1.IV begraven, 1714-1725
2 1725 juni 9-1754 juni 19.

2.I trouwen, 1725-1754
2.II begraven, 1725-1737
2.III begraven, 1738-1754
3 Register van ontvangst van impost op trouwen, 1754 october 18-1805.

N.B. Hierin tevens huwelijksaangiften ter secretarie, 1806-1811 juli 5.
3.I 1754-1779
3.II 1780-1811
4 Register van ontvangst van impost op begraven, 1754 augustus 13-1805.

N.B. Met alfabetische index.
4.I 1754-1769, met index
4.II 1770-1785
4.III 1786-1805
- Staten en verantwoordingen van trouwen, begraven etc., 1782-1805
N.B. In Rechterlijk Archief Puttershoek (3.03.08.149), nr. 61.