Poortugaal


Overzicht

Gereformeerd


1A Dopen, 1725-1812
1-2 Doopboeken, 1583-1745.

1 1583 mei 15-1646 april 2.

N.B. De voorste bladen zijn aangetast door schimmelschade.
1.I 1583-1594
1.II 1595-1609
1.III 1610-1646
2 1646 december-1745 october 11.

N.B. Een groot gedeelte is aangetast door schimmelschade.
2.I 1647-1689
2.II 1690-1727
2.III 1730-1745
3 Trouwboek, 1583 mei 15-1616 april 10, 1619 september 5-1642 april 12, 1644 mei 8-

1659 juli 27, 1661 mei 22-1671.
3.I 1583-1604
3.II 1605-1671
3.III Trouwboek, 1691-1810
N.B. typoscript.
3.IV Alfabetische index op naam der gehuwden, zie het hierboven genoemde trouwboek, 1691-1810
3.V (Hervormd) Trouwen, 1691-1810
N.B. Kopie van het origineel

Gerecht


3A Trouwinschrijvingen etc., 1767, 1769, 1775, 1779, 1780, 1794-1805
N.B. Fotokopie uit Rechterlijk Archief Poortugaal, nrs. 15-17.
4 Ondertrouw- en trouwboek, 1806-1811
Tevens: aantekening van afgegeven attestaties van huwelijksproclamaties.
5 Huwelijksproclamaties etc., 1770-1783, 1791, 1793-1811.

5.I 1770-1796
5.II 1797-1799
5.III 1800-1802
5.IV 1803-1805
5.V 1806-1807
5.VI 1808-1809
5.VII 1810-1811

Gequalificeerde


6 Overlijdensregister, 1806-1811

Albrandswaard en Kijvelanden


Gerecht


6A Ondertrouw- en trouwinschrijvingen, 1774-1809
N.B. Fotokopie uit Rechterlijk Archief Albrandswaard en Kijvelanden, nrs. 9-10.

Gaardersarchieven


Overzicht

Poortugaal, Hoogvliet, Pernis en Roozand


1-4 Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1695-1805.

N.B. Vanaf 1763 is de registratie beperkt tot de gemeente Poortugaal. Voor de periode 1695-1762
1 1695-1714.

N.B. Keerzijde: memories van aangifte voor de collaterale successie, 1697-1714.
1.I Poortugaal
1.II Hoogvliet, Pernis, Roozand
1.III collaterale successie
2 1715-1729.

2.I Poortugaal
2.II Hoogvliet, Pernis
3 1730-1762.

N.B. Keerzijde: memories van aangifte voor de collaterale successie van Poortugaal, 1730.
3.I Poortugaal
3.II Hoogvliet
3.III Pernis
4 1763-1805.

N.B. Hierin tevens huwelijksaangiften ter secretarie, 1806 april en lijst van aangegeven lijken te Poortugaal, 1806 januari en februari.
4.I trouwen
4.II begraven
5 Lijsten van overledenen, met vermelding van de te incasseren impost op begraven, 1787, 1789-1802
- Staten en verantwoordingen van trouwen, begraven etc., 1728 april-1805
N.B. In Provinciale Gaarder Poortugaal.