Pijnacker


Overzicht

Gereformeerd


1-5 Doopboeken, 1612-1812.

1 1612-1640 juli 22
N.B. De chronologische volgorde wordt onderbroken na 1628 augustus 5, waar enkele inschrijvingen betreffende februari 1612 zijn ingevoegd.
2 1640 augustus 26-1686 januari 6
3 1686 januari 6-1785.

3.I 1686-1734
3.II 1735-1761
3.III 1762-1785
4 1786 april 19-1812 februari 9.

4.I 1786-1797
4.II 1798-1812
5 1792 augustus 12-1812 februari 9.

5.I 1792-1799
5.II 1800-1812
6-8 Trouwboeken, 1669-1811.

6 1669 september 8-1785.

6.I 1669-1727
6.II 1728-1785
7 1786 januari 17-1811 mei 26
8 1793 april 5-1811 mei 27
9-12 Registers van incasso betreffende grafrechten, 1725-1811.

N.B. Tevens jaarrekeningen.
9 1725 januari 23-1749.

9.I 1725-1737
9.II 1738-1749
10 1750 januari 17-1759 november 28
11 1763 april 28-1784.

11.I 1763-1767
11.II 1768-1773
11.III 1774-1779
11.IV 1780-1784
12 1785-1811.

12.I 1785-1792
12.II 1793-1801
12.III 1802-1811
13-15 Staten en verantwoordingen van incasso betreffende grafrechten, 1727-1793.

13 1727, 1730-1732, 1735, 1737-1741, 1743-1745, 1747-1756.

13.I 1727-1739
13.II 1740-1749
13.III 1750-1756
14 1760-1771.

14.I 1760-1765
14.II 1766-1771
15 1772-1793.

15.I 1772-1777
15.II 1778-1784
15.III 1785-1793
15A Begraaflijst d.d. 1760

Rooms-Katholiek


16 Doopboek, 1710-1812.

N.B. Alfabetisch gesytematiseerd.
16.I A-H
16.II I-R
16.III S-Z

Gerecht


16A Trouwinschrijvingen, 1652-1693, 1721
N.B. Fotokopie uit Rechterlijk Archief Pijnakker, nrs. 1-4.
17 Trouwboek, 1721 augustus 31-1810 april 1.

17.I 1721-1764
17.II 1765-1799
17.III 1800-1810
18 Trouwakten, 1809 januari 23-1811 mei 26
18A-B Ondertrouwboeken, 1760-1811.

18A 1760-1805
18A.I 1760-1795
18A.II 1796-1805
18B 1806-1811

Gequalificeerde


- Register van overlijdensaangiften, 1806-1808
N.B. In Gaarder nr. 5.

Ruijven


Gerecht


19 Huwelijksaangiften, attestaties betreffende huwelijksproclamaties etc., 1682, 1687, 1689, 1788, 1808
19A Trouwinschrijvingen en verzoeken om huwelijksproclamaties, 1675-1808 mei
N.B. Fotokopie uit Rechterlijk Archief Ruijven, nrs. 1-4.

Gequalificeerde


20 Overlijdensregister, 1807, 1808, 1810, minuut

Gaardersarchieven


Overzicht

Pijnacker en Nootdorp


1 Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1721 augustus 14-1726 maart 30
Hierin tevens registratie van incasso van de 40e penning, 1721 september 3-1724 november 20.

Pijnacker


2-5 Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1726-1808.

2 1726 april-1735 september
3 1735 october-1755 december.

3.I 1735-1745
3.II 1746-1755
4 1756 januari-1775 december.

4.I 1756-1765
4.II 1766-1775
5 1776 januari-1805 (1808 september 29).

5.I 1776-1784
5.II 1785-1793
5.III 1794-1808
6 Bijlagen bij nr. 5, 1800 april 7
7 Aantekeningen van impost op advertenties van geboorten, huwelijken en overlijden, 1799 januari 27-1805 december 24. Met bijlage
- Biljet ten behoeve van overlijdensaangiften, 1808-1809
N.B. Uit: Provinciale Gaarder Pijnakker, nr. 1. Thans: Memories van successie nrs. 2117-2118.

Ruiven


- Aantekeningen van impost op trouwen en begraven, 1753-1778, 1783-1805 april 19
N.B. Fotokopie uit Rechterlijk Archief Ruiven, nrs. 2-4 en ingevoegd in nr. 19a.