Papendrecht


Overzicht

Gereformeerd


1-2 Doop- en trouwboek, 1631-1669.

1 1631-1645
dopen, 1631 november 29-1645.
trouwen, 1632 april 4-1638 januari en 1643 maart 21.
lidmaten, 1645-1647.
2 1647-1669
a dopen, 1647 mei 19-1659 februari 9, 1666 februari 14-december en 1668 augustus 19-1669 februari 24.
N.B. Twee series, deels synoniem.
b trouwen, 1647 juli 12-1662 october 15 (fol. 18).
c begraven, 1650 en 1651 (fol. 24 vso.)
3-7 Doopboeken, 1642-1812.

3 1642 februari 2-1647 april 28
N.B. Gedeeltelijk synoniem aan nr. 1. Keerzijde: lidmatenlijst, c. 1642-1670.
4 1670 februari 2-1720.

4.I 1670-1692
4.II 1693-1720
5 1721-1803.

5.I 1721-1759
5.II 1760-1789
5.III 1790-1803
6 1792-1797
N.B. Dubbel exemplaar.
7 1804-1812, januari 28
N.B. Voorin: lijst van ingekomen akten van indemniteit, 1739- na 1788.
7A (Hervormd) trouwen 1672-1718
begraven (rekening diaconie) 1666-1718
dopen 1684, 1687, 1688
lidmaten 1676-1717
7A.I (Hervormd) lidmaten 1824, 1829, 1831, 1839
7A.II (Hervormd) lidmaten 1718-1851
7A.III (Hervormd) Trouwen 1718-1817

Papendrecht en Matena


Gerecht


8 Ondertrouw- en trouwboek, 1792 maart 6-1794 augustus 10, 1799 april 5-1811
9 Huwelijksattestaties, -proclamaties, -aangiften etc., 1799 november 30-1808 april 9.

9.I 1799-1801
9.II 1802-11808 april

Gequalificeerde


10 Overlijdensregister, 1806-1811
N.B. Tevens: financiele administratie betreffende het beluiden der overledenen, op naam, 1802, 1806.
11 Register van overlijdensaangiften, 1806-1811
11A Biljetten ten behoeve van overlijdensaangiften, 1807

Gaardersarchieven


Overzicht
1-2 Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1695-1805.

1 1695-1752.

N.B. Voorin: lijst van overledenen, 1709 april-september.
1.I 1695-1718
1.II 1719-1752
2 1799-1805
N.B. De aantekeningen betreffende de klasse Pro Deo zijn afzonderlijk geregistreerd.
Tevens: ontvangsten van de 40e en 80e penning op de verkochte roerende en onroerende goederen, de 10e, 15e en 20e penning op de collaterale successie, 1799-1805, en memories van aangifte van nalatenschappen, 1807-1811. Voorin: lijst van overledenen, 1803.
- Staten en verantwoordingen van trouwen, begraven etc., 1666-1693
N.B. In Provinciale Gaarder Papendrecht.