Oudewater


Overzicht

Gereformeerd


1 Doopboek, 1681 October-1825

1.I 1681 October-1739
1.II 1740-1779
1.III 1780-1825
2-3 Trouwboeken 1672-1821

2 1672 november 18-1747 november
3 1748-1821
4-9 Registers van ontvangst van het verschuldigde kerkerecht wegens het begraven in de kerk of op het kerkhof, 1647-1812

4 1647 november 1666 juni

4.I 1647 november-1652
4.II 1652-1657
4.III 1657-1666 juni
5 1666 juni-1681 october

5.I 1666-1672
5.II 1673-1676
5.III 1677-1681 october
6 1707 februari- 1739 juli

6.I 1707-1718
6.II 1719-1726
6.III 1727-1739
7 1739 augustus- 1783 januari

7.I 1739-1750
7.II 1751-1760
7.III 1761-1770
7.IV 1771-1783
8 1783-1812

8.I 1783-1794
8.II 1795-1802
8.III 1803-1812
9 1793 augustus-1795 april
10 Alfabetische index op de namen der begravenen, 1782-1811

Rooms-Katholiek


11-13 Doopboeken, 1709-1811

11 1709 februari-1767 september
12 1767 september 30 1792 2 juni
13 1792 augustus-1811

Oud-Katholiek


14 Doopboeken, 1700 mei-1816 maart
15-16 Alfabetische indices op de namen der gedoopten, 1780-1811

15 1780-1789 ontbreekt
16 1790 januari 17-1811 juli 19 ontbreekt

Gerecht


17 Ondertrouw en trouwboek, 1660 oktober 30-1798 juni 10

N.B. Hierin zijn tevens aangetekend de ontvangen en afgegeven attestaties.
17.I 1660 oktober-1690
17.II 1691-1746
17.III 1747-1798
18 Trouwboek, 1798 juli 6-1811 juli 7
N.B. Zie noot bij nr.17.

Gaardersarchieven


Overzicht
1-3 Registers van ontvangst van de impost op het trouwen en begraven, 1696-1805

1 1696-1732

N.B. folio's 1-3 ontbreken
1.I 1696-1705
1.II 1706-1719
1.III 1720-1732
2 1789-1805 (1807) (financieel draagkrachtig volksdeel)
3 1789-1805 (1806) (onvermogend volksdeel)