Ouderkerk aan de IJssel


Overzicht

Gereformeerd


De Gereformeerde gemeente van Ouderkerk aan de IJssel vormde met de Gereformeerden van Krimpen aan de IJssel en Stormpolder in kerkelijk opzicht eenzelfde gemeente.
1-3 Doopboeken, 1655-1811.

1 1655 october 3-1721.

N.B. De aantekeningen op blz. 11 bleken toevalligerwijs een gecorrigeerde versie te impliceren van de aantekeningen op blz. 13.
1.I 1655-1681
1.II 1682-1694
1.III 1695-1709
1.IV 1710-1721
2 1722 januari-1771.

N.B. Enig tekstverlies door beschadiging van de eerste bladzijden en door het ontbreken van de aantekeningen uit de periode 1723 november-1724 september.
2.I 1722-1731
2.II 1732-1737
2.III 1738-1744
2.IV 1745-1754
2.V 1755-1762
2.VI 1763-1771
3 1772-1811.

Tevens opgenomen: enkele doopaantekeningen betreffende kinderen uit Nieuwerkerk a/d IJssel.
3.I 1772-1778
3.II 1779-1787
3.III 1788-1799
3.IV 1800-1811
4-7A Trouwboeken, 1695-1818

4 1695 augustus-1728 januari 18.

4.I 1695-1717
4.II 1718-1728
5 1728 januari 25-1766.

5.I 1728-1747
5.II 1748-1766
6 1767-1811 augustus 4
7 1792 september 7-1795 mei 23, 1812 maart 18-1818 april 12
7A Begraven in de kerk of op het kerkhof 1766-1809

Gerecht


8 Trouwboek, 1795 december 6-1811 juli 7
- Huwelijksaangiften ter secretarie, 1806-1811
N.B. In Gaarder nr. 2.
9 Huwelijksattestaties, -proclamaties, -aangiften etc., 1801, 1808, 1811

Gequalificeerde


- Register van overlijdensaangiften, 1806-1811
N.B. In Gaarder nr. 4.

Gaardersarchieven


Overzicht
1-2 Registers van ontvangst van impost op trouwen, 1695-1805.

1 1695-1772.

1.I 1695-1744
1.II 1745-1772
2 1772-1805
N.B. Hierin tevens huwelijksaangiften ter secretarie, 1806-1811.
3-4 Registers van ontvangst van impost op begraven, 1695-1805.

3 1695-1750.

3.I 1695-1729
3.II 1730-1750
4 1751-1805.

N.B. Hierin tevens ontvangst van belasting op advertenties van geboorten, huwelijken en overlijden, 1798-1805, alsmede een register van overlijdensaangiften, 1806-1811.
4.I 1751-1777
4.II 1778-1794
4.III 1795-1811
- Staten en verantwoordingen van trouwen, begraven etc., 1698 april-1768 maart
N.B. In Provinciale Gaarder Ouderkerk aan den IJssel, nrs. 1-6 (Streekarchief Midden-Holland).