Oudenhoorn


Overzicht

Gereformeerd


1 Doop- en trouwboek, 1662-1733.

1.I 1662-1684
1.II 1685-1699
1.III 1700-1721
1.IV 1722-1733
N.B. Integraal tevens acta van de Gereformeerde kerkenraad.
1A Doop- en trouwboek, 1733-1789.

N.B. Tot 1751 integrale administratie van dopen en trouwen, vanaf 1751 zijn dopen en trouwen separaat geadministreerd.
1A.I 1733-1744
1A.II 1745-1769
1A.III dopen, 1770-1789
1A.IV trouwen, 1751-1789
1C dopen, 1733-1789 (blz. 1-44)
trouwen, 1733-1789 (blz. 49-74).
lidmaten, 1733-1750 (blz. 47-48).
attestaties, 1734-1749 (blz. 45).
kerkenraadsleden, 1733-1751 (blz. 46).
2 Doopboek, 1789 augustus 30-1812 april 5
3 Alfabetische index op naam van geborenen en overledenen, 1733-1862.

3.I gedoopten, 1733-1862
3.II overledenen, 1733-1862
4-5 Registers van ontvangst van het verschuldigde aan grafrechten, 1779-1812.

N.B. Zie voor de alfabetische index nr. 3.
4 1779 mei 11-1781 maart 17
5 1781 juni 13-1812 maart 25

Gerecht


6 Trouwboek, 1795 juni 9-1811 juli 17
- Verklaringen van gedane proclamaties, 1778, 1786, 1787, alsmede een trouwinschrijving d.d. 1778 october 20 en 1788 februari 29
N.B. In Gaarder nr. 1.
7 Alfrabetische index op naam van gehuwden, 1734-1863

Gequalificeerde


- Overlijdensaangiften, 1806-1811
N.B. In Gaarder nr. 3. Zie voor de alfabetische index nr. 7.
8 Lijst van overledenen, van welke de nalatenschap vrij is van betaling, 1811
Begraafregister 1781-1811
Doopregister 1662-1733
Doopregister 1733-1789
Doopregister 1733-1865
Doopregister 1798-1812
Trouwregister 1733-1863

Gaardersarchieven


Overzicht
1 Register van ontvangst van impost op trouwen, 1780-1804
N.B. Voorin verklaringen van huwelijksafkondigingen, 1778, 1786, 1787, alsmede enige aantekeningen van personen die zijn getrouwd ten overstaan van schout en schepenen, 1778 en 1788. Zie voor de alfabetische index nr. 7.
2 Aantekeningen van ontvangst van impost op begraven, 1779 mei 11-1781 maart 17
3 Register van ontvangst van impost op begraven, 1805
Hierin tevens register van overlijdensaangiften, 1806-1811.
- Staten en verantwoordingen van trouwen, begraven etc., 1643-1748
N.B. In Provinciale Gaarder Oudenhoorn (3.01.37.50), nrs. 1-4. Met hiaten.

Bevolkingsregister


Bevolkingsregister 1849-1860
Bevolkingsregister 1861-1869
Bevolkingsregister 1869-1894
Bevolkingsregister, deel 1 1895-1940
Bevolkingsregister, deel 2 1895-1940
Dienstbodenregister 1869-1894
Dienstbodenregister 1895-1940
Index Bevolkingsregister 1849-1860
Index Bevolkingsregister 1895-1940