Oostvoorne


Overzicht

Gereformeerd


1-3 Doop- en trouwboeken, 1628-1811.

1 1628-1667
a dopen, 1628 januari 16-1629 october 20, 1641 maart 3-1667 juli 4.
N.B. De chronologische volgorde wordt onderbroken na de inschrijving d.d. 1650 mei door een tweetal d.d. 1660 juni 26 en 1665 februari 1.
b trouwen, 1641 mei 12-1667 mei.
c lidmaten, c. 1640-1667.
2 1667-1710.

2.I dopen, 1667-1685
2.II dopen, 1686-1710
2.III trouwen, 1667-1683
2.IV trouwen, 1684-1710
3 1788-1811
a dopen, 1788 voor juli 25-1811 november 29.
N.B. Zie voor alfabetische index onder nr. 5.
b trouwen, 1788 april 4-1795 mei 29.
N.B. Zie voor alfabetische index onder nr. 6.
4-5 Doopboeken, 1709-1813.

1709 december 22-1788 mei 11.
4.I 1709-1734
4.II 1735-1764
4.III 1765-1788
5 1788 voor juli-1813 januari 3
N.B. Met alfabetische index.
6 Trouwboek, 1710-1795 mei 29
N.B. Met onvolledige alfabetische index (1788-1795).
7 Register van ontvangst van voldoening aan grafrechten, 1738-1811
N.B. Keerzijde: huuropbrengst voor lijkwade. Ook jaarrekeningen.

Gerecht


7A Trouwinschrijvingen, 1795 juni 21-1804 mei 28. Met bijlagen.

N.B. Voorin: alfabetische naamlijst van gehuwden.
7A.I 1795-1799
7A.II 1800-1804
8 Ondertrouw- en trouwboek, 1804 maart 26-1811 juli 1
9 Ondertrouwakten, attestaties van huwelijkstoestemmingen en –voltrekkingen etc., 1643, 1678-1698, 1729, 1797-1811
N.B. Op de huwelijksafkondigingen uit 1678-1695 zijn tevens de data aangegeven van locaal voltrokken huwelijken.

Gequalificeerde


10 Overlijdensregister, 1806-1811
10A Overlijdensaangiften, 1806-1811

Rugge en Klein-Oosterland


Gerecht


10B Trouwinschrijvingen, 1754 juni 24-1804 juni 5. Met bijlagen.

N.B. Voorin een chronologische naamlijst van gehuwden.
10B.I 1754-1795
10B.II 1795-1800
10B.III 1800-1804
11 Ondertrouw- en trouwboek, 1804 mei 17-1810 augustus 27
12 Huwelijksattestaties, -proclamaties, -aangiften etc., 1728, 1729, 1742-1809.

N.B. De inschrijving d.d. 1729 betreft een ingelaste fotokopie uit Rechterlijk Archief Rugge nr. 3.
12.I 1728-1765
12.II 1766-1779
12.III 1780-1799
12.IV 1804-1810

Gequalificeerde


13 Overlijdensregister, 1806-1811
14 Overlijdensaangiften, 1806-1811
Begraafregister 1738-1811
Doopregister 1628-1629, 1641-1667
Doopregister 1667-1710
Doopregister 1709-1788
Doopregister 1788-1811
Doopregister 1788-1813
Trouwregister 1641-1667
Trouwregister 1667-1710
Trouwregister 1710-1795
Trouwregister 1788-1795

Gaardersarchieven


Overzicht
1-4 Registers van ingekomen afdracht van de 40e en 80e penning van verkochte onroerende en meubilaire goederen, schepen, impost van de collaterale successie, het trouwen en begraven, alsmede vanaf 1798 belasting op advertenties in de nieuwsbladen van geboorten, huwelijken en overlijden, 1729-1805.

1 1729 april-1742 september
2 1742 october-1763
3 1764-1789
4 1790-1805
- Staten en verantwoordingen van trouwen, begraven etc., 1701 april-1805.
N.B. In Provinciale Gaarder Oostvoorne, nrs. 3-14.

Rugge en Klein-Oosterland


5-9 Registers van ingekomen afdracht van de 40e en 80e penning van verkochte onroerende en meubilaire goederen, schepen, impost van de collaterale successie, het trouwen en begraven, alsmede vanaf 1798 belasting op advertenties in de nieuwsbladen van geboorten, huwelijken en overlijden, 1695-1805.

5 1695 october-1729 maart
6 1729 april-1742 september
7 1742 october-1764
8 1765-1796
9 1797-1805
N.B. Hierin tevens: memorie van aangeving, opgemaakt ter voldoening aan de ordonnantie op het recht van successie d.d. 4 october 1805.
- Staten en verantwoording van trouwen, begraven etc., 1701 april-1805
N.B. In Provinciale Gaarder Oostvoorne, nrs. 15-22.

Bevolkingsregister


Bevolkingsregister 1846
Bevolkingsregister 1850-1860
Bevolkingsregister, Acht-Blink 1920-1940
Bevolkingsregister, Blok-Duil 1920-1940
Bevolkingsregister, Ded-Gruij 1920-1940
Bevolkingsregister, deel 1 1830
Bevolkingsregister, deel 1 1840
Bevolkingsregister, deel 1, A-F 1890-1900
Bevolkingsregister, deel 1, A-L 1860-1890
Bevolkingsregister, deel 2 1830
Bevolkingsregister, deel 2 1840
Bevolkingsregister, deel 2, G-L 1890-1900
Bevolkingsregister, deel 2, M-Z 1860-1890
Bevolkingsregister, deel 3, M-R 1890-1900
Bevolkingsregister, deel 4, S-Z 1890-1900
Bevolkingsregister, Hand-Iters 1920-1940
Bevolkingsregister, Jerab-Kwak 1920-1940
Bevolkingsregister, Landm-Mari 1920-1940
Bevolkingsregister, Marg-Noot 1920-1940
Bevolkingsregister, Oudw-Reijt 1920-1940
Bevolkingsregister, Rid-Snoe 1920-1940
Bevolkingsregister, Snoo-Verm 1920-1940
Bevolkingsregister, Verst-Zwi 1920-1940
Bevolkingsregister, Wijk A 1900-1920
Bevolkingsregister, Wijk B, C en D 1900-1920
Dienstbodenregister 1890-1900
Dienstbodenregister 1900-1920
Index Bevolkingsregister 1890-1900
Index Bevolkingsregister 1900-1920