Oegstgeest


Overzicht

Gereformeerd


1-2 Doop- en trouwboeken, 1662-1768.

N.B. Voor vroegere inschrijvingen, zie nrs. 3, 4, 6 en 7.
1 1662-1704.

1.I lidmaten, 1624-c 1697
N.B. p. 26a en 36a is een blad geŽlimineerd.
1.II dopen, 1662 juli 16-1704 december 25
N.B. Tussen 1667 juni 16-1679 januari 1 is een gedeelte geŽlimineerd.
1.III trouwen, 1662 augustus-1704 november 16
2 1705-1768.

2.I lidmaten, 1705-1807
2.II dopen, 1705-1742, december 9
2.III trouwen, 1705-1768, november 6
3-5 Doopboeken, 1626-1812.

N.B. Zie ook nrs. 1 en 2.
3 1626-1647 september 22
N.B. Achterin extra een inschrijving d.d. 1647 october en november, alsmede een lidmatenregister, 1623-c.1650.
4 1661-1662 juli 23
N.B. Inschrijvingen d.d. 1662 juli doorgehaald en enkele daaropvolgende bladen geŽlimineerd. opgenomen: lidmatenregister d.d. 1661.
5 1743-1812 februari 9.

5.I 1743-1771
5.II 1772-1812
6-8 Trouwboeken, 1645-1811.

N.B. Zie ook nrs. 1 en 2.
6 1645-1651 juli
7 1651 juli 30-1655 december
8 1769-1811
9-10 Begraafregisters, 1766-1829.

9 1766 november 8-1824 augustus 20
10 1766 september 6-1829 januari.

N.B. Vanaf 1787 maart tevens begraafdatering.
10.I 1766-1806
10.II 1807-1829
Ook: Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, Poelgeest, Hoge en Lage Morsch en Vijfhuizen.
11-12 Doopboeken, 1679-1811.

11 1679 februari 12-1770 augustus 19.

11.I 1679-1714
11.II 1715-1731
11.III 1732-1744
11.IV 1745-1770
12 1770 october 5-1811.

12.I 1770-1787
12.II 1788-1811
13 Trouwboek, 1770 augustus 25-1812 januari 8
N.B. Keerzijde: namen van overledenen, 1779 mei 23-1782 juli 5.

Gerecht


14-19 Ondertrouw- en trouwboeken, 1668-1810.

N.B. Hierin tevens naar elders afgegeven attestatie van gedane proclamaties.
14 1668 maart 17-1687 april 13
15 1687 juni 20-1701 mei 8
16 1701 juli 10-1730 mei 7.

16.I 1701-1716
16.II 1717-1730
17 1730 september-1759 juni 3.

17.I 1730-1743
17.II 1744-1759
18 1760 april 4-1800 juli 27.

18.I 1760-1784
18.II 1785-1800
19 1800 juli 31-1810 december
20 Register betreffende huwelijken en huwelijksproclamaties, 1795 april 11-1810.

20.I 1795-1802
20.II 1803-1810
21-22 Ondertrouwinschrijvingen, attestaties betreffende huwelijksproclamaties etc., 1795-1811.

21 1795-1805.

21.I 1795-1801
21.II 1802-1805
22 1806-1811.

22.I 1806-1808
22.II 1809-1810
22.III 1811-mei 4
22.IV 1811 mei 5-december

Gequalificeerde


(tevens Poelgeest)
23 Register van overledenen, 1806-1811
24 Register van overlijdensaangiften, 1806-1812 maart
25 Register van afgegeven permissiebiljetten betreffende het in Oegstgeest begraven van elders (veelal te Leiden) overledenen, 1806-1822.

25.I 1806-1813
25.II 1814-1822

Gaardersarchieven


Overzicht
1 Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1696-1750.

1.I trouwen, 1696 februari 8-1750 juni 13
1.II trouwen van onvermogenden, 1696 december 15-1750 november 7
1.III begraven, 1696 februari 20-1711
1.IV begraven, 1712-1718; trouwen van onvermogenden (supplementair t.o.v. 1.II), 1711-1727
1.V begraven van onvermogenden, 1696-1700
1.VI begraven van onvermogenden, 1701-1707
2-3 Registers van ontvangst van impost op trouwen, 1718-1805 (1806).

2 1750 october 7-1805 (1806)
3 1751 mei 7-1804 november 2 (classe Pro Deo)
4-12 Registers van ontvangst van impost op begraven, 1718-1805 (1806).

N.B. De nrs. 8-12 betreffen alleen registratie van Pro Deo-aangiften.
4 1718 november 22-1741 september.

4.I 1718-1729
4.II 1730-1741
5 1741 october 11-1770 februari 12.

5.I 1741-1755
5.II 1756-1770
6 1770 maart 10-1794 september 17.

6.I 1770-1782
6.II 1783-1794
7 1794 september 17-1805 (1806)
8 1707 juni 4-1712 october 14
9 1712 november 1-1724 maart 15.

9.I 1712-1718
9.II 1719-1724
10 1724 maart 16-1742 januari 10.

10.I 1724-1728
10.II 1729-1734
10.III 1735-1742, januari
11 1742 januari 27-1759 juli 1.

11.I 1742-1749
11.II 1750-1759
11A 1759 juli 31-1781 juni 2
11A.I 1759-1770
11A.II 1771-1781
12 1781 juli 11-1805 (1806)