Numansdorp


Overzicht

Gereformeerd


1 Doop- en trouwboek, 1653-1718.

N.B. titel: Kerken-schrijfboek van Cromstrien en Numanspolder.
1.I dopen, 1653-1687
1.II dopen, 1688-1718
1.III trouwen, 1657 november 24-1718 juni 26, lidmaten, 1657-1718 en afzonderlijke lidmatenlijst uit 1673
1A Kerkenboek van Kromstrijen en Numansdorp, 1653-1657
Inhoud:
dopen, 1653 februari 9-1657 (p. 10-16, 19-22).
trouwen, 1653 februari 2-1657 juni 7 (p. 8-9, 17, 23).
lidmaten, 1653-1657 en daarvoor (p. 4-7, 24).
acta van de kerkenraad, 1653.
2 Doopinschrijvingen, 1716 maart-1717 juli 4, 1718 augustus 21-1719 maart 12
3-4 Doopboeken, 1719-1811.

3 1719 mei 24-1775 augustus 20

3.I 1719-1735
3.II 1736-1749
3.III 1750-1775
4 1775 augustus 27-1811.

4.I 1775-1789
4.II 1790-1804
4.III 1805-1812
5 Trouwboek, 1719 mei 21-1724 mei 14, 1727 februari 14-1795 mei 31.

Achterin: Lijst van kerkelijk ingezegende huwelijken, nadat deze alvorens burgerlijk waren bevestigd, 1795, november 23-1806, mei 4.
5.I 1719-1764
5.II 1765-1806
6 Administratie betreffende inkomsten voor grafrechten, 1706 mei 31-1707 juni 11, 1709 mei 29-1710 juni 10
7-8 Registers betreffende inkomsten voor grafrechten, 1734-1828.

7 1734 oktober 12-1792.

7.I 1734-1756
7.II 1757-1774
7.III 1775-1792
8 1793-1828 september 25.

8.I 1793-1805
8.II 1806-1817
8.III 1818-1828
9 Begraafregister, met vermelding van grafeigenaren en begravenen, 1734-1829.

9.I nrs. 1-39
9.II nrs. 40-79
9.III nrs. 80-115
10 Overlijdensregister, 1734 oktober 12-1811
11 Naamlijsten van overledenen, 1789-1790, 1792-1794
12 Alfabetische index op naam van de overledenen, 1734 october-1775
N.B. Zonder vemelding van kinderen.
12A Ontvangsten van kerkmeesters betreffende overledenen, 1658-1666
N.B. Uit de kerkmeestersrekeningen, berustende in het archief van de Heerlijkheid Kromstrijen.

Gerecht


13 Trouwboek, 1795 october 18-1811 mei 22.

13.I 1795-1803
13.II 1804-1811
- Huwelijksaangiften ter seceretarie, 1806-1811. Geklapperd
N.B. In Gaarder nr. 1.

Gequalificeerde


14 Register van aangegeven lijken, 1806-1811
15 Notities betreffende overlijdensaangiften, 1806-1811

Gaardersarchieven


Overzicht
1 Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven van Numansdorp en Klaaswaal, 1731 mei 18-1736 mei 11, alsmede van Numansdorp, 1765-1806.

Tevens: huwelijksaangiften ter secretarie, 1806-1811.
1.I trouwen, 1731-1736; 1765-1811; begraven, 1731-1736
1.II begraven, 1765-1805
2 Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1737 april-1765 april
- Staten en verantwoordingen van trouwen, begraven etc., 1699 april-1737 maart
N.B. In Provinciale Gaarder Numansdorp.