Nootdorp


Overzicht

Gereformeerd


1A Doop- en trouwboek, 1583-1725
1A.I dopen: 1583-1622 (fol. 1-34) trouwen: 1584-1622 (fol. 35-45)
1A.II trouwen: 1620-1725 (fol. 46-133)
1A.III dopen: 1637-1680 (fol. 134-176)
N.B. Fotokopie van origineel in archief van de kerkenraad.
1-2 Doopboeken, 1680-1812.

1 1680 juli 7-1778 november 25.

1.I 1680-1739
1.II 1740-1778
2 1779 januari 3-1812 januari 5
3 Grafregisters, met vermelding van grafeigenaren, 1728-1808
N.B. Aangelegd in 1756. Achterin: afschrift van oudere aantekeningen, t.w. 1599 en 1664, alsmede enkele (kerk) historische anecdotes, 1744-1782.

Rooms-Katholiek


4 Doop-, trouw-, overlijdensregister, 1719-1784.

4.I dopen, 1719-1749
4.II dopen, 1750-1769; trouwen, 1719-1769; overledenen, 1719 april 13-1769, 1771, 1784 april 16-28.
5 Doopboek, 1770-1812, januari 11.

5.I 1770-1790
5.II 1791-1812

Gerecht


5A Verzoeken om huwelijksafkondigingen, 1650-1676 en trouwinschrijvingen, 1648-1680, 1721-1730
N.B. Fotokopie uit Rechterlijk Archief Nootdorp, nrs. 1-4; onvolledig.
6 Stukken met betrekking tot huwelijken, 1730-1782, 1806, 1808.

N.B. Zie ook nr. 9.
6.I 1730-1770
6.II 1770-1808

Nieuweveen


Gerecht


6A Ondertrouw- en trouwakten, 1648 september 13-1712 december 26
N.B. Fotokopie uit Rechterlijk Archief Nieuweveen, nr. 12.
7 Stukken met betrekking tot huwelijken, 1729-1782.

N.B. Bij uitzondering enkele trouwinschrijvingen, alsmede vermelding van huwelijksdata. Zie ook nr. 9.
7.I 1729-1764
7.II 1765-1782

Hoogeveen


Gerecht


N.B. Tot 1653 in combinatie met Nieuweveen.
7A Ondertrouw- en trouwakten, 1613-1674
N.B. Fotokopie uit Rechterlijk Archief Hoogeveen, nrs. 8 en 24; onvolledig.
8 Stukken met betrekking tot huwelijken, 1674-1775
N.B. Zie ook nr. 9.

Nootdorp, Nieuweveen en Hoogeveen


Gerecht


8A Ondertrouw- en trouwboek, 1788-1805.

8A.I 1788-1798
8A.II 1799-1805
9 Stukken met betrekking tot huwelijken, 1798-1811

GaardersarchievenNootdorp


N.B. Zie ook PIJNACKER en NOOTDORP
1A Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1752-1781.

N.B. Trouwen, p. 1-60, 199-214; begraven, p. 61-198, 219-225.
1A.I trouwen, 1752-1774 (Voor 1774-.1781 zie: 1A.IV)
1A.II begraven, 1752-1763
1A.III begraven, 1764-1773
1A.IV trouwen en begraven, 1774-1781
1B Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1782-1788
trouwen, 1782-1787.
begraven, 1782-1788, maart.
1 Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1795 maart 23-1805
2 Register van ontvangst van belasting op geboorte-, huwelijks- en overlijdensadvertenties, 1801 juli 23-1805 januari 1
2A Rekeningen betreffende het middel van trouwen en begraven, 1731-1805. 3

2A.I trouwen en begraven, 1731 october 26-1750 september 10
2A.II trouwen, 1751 april-1805 mei
2A.III impost op het begraven, 1751 april-1805 juni
N.B. Fotokopie uit Rechterlijk Archief Noordorp, nrs. 55-62.

Nieuweveen


2B Rekeningen betreffende het middel van trouwen en begraven etc., 1695-1805
2B.I impost op trouwen en begraven, 1695-1709
2B.II impost op trouwen en begraven, 1710-1750
2B.III impost op trouwen en begraven, 1750-1805
N.B. Fotokopie uit Rechterlijk Archief Nieuweveen, nrs. 24-28, 30-32.

Hoogeveen


3 Register van ontvangst van impost op trouwen, 1790-1794, en begraven, 1696-1805
3A.I trouwen en begraven, 1696 september-1750
3A.II impost op trouwen en begraven, 1752-1805
N.B. Fotokopie uit Rechterlijk Archief Hoogeveen, nrs. 37-42.