Noordwijkerhout


Overzicht

Gereformeerd


1-2 Doop- en trouwboeken, 1680-1812.

Officieel compleet erkend.
1 1680-1775, 1792-1811
Zie voor de periode 1776-1791 nr. 2.
dopen, 1680 october 27-1775 januari en 1792-1811 october 13.
trouwen, 1682 februari 1-1775 en 1792 april 22-1810 mei 13.
2 1776-1792
dopen, 1776-1792 october 7.
trouwen, 1776 juli-1792 april 30.

Rooms-Katholiek


3-4 Doop- en trouwboeken, 1690-1811.

3 1690-1768
dopen, 1690 december 17-1768 juli 15.
trouwen, 1691 mei 15-1719 mei 14.
Godgeleerde vragen.
4 1769-1811
dopen, 1769 februari 10-1811 maart 14.
trouwen, 1769 april 26-1811 februari 25.

Gerecht


5 Trouwboek, 1728 februari 1-1811 mei 25.

N.B. Hierin tevens registratie van afgegeven attestaties van huwelijksproclamaties.
5.I 1728-1764
5.II 1765-1811
6 Verzoek om ondertrouw, 1807

Gequalificeerde


7 Overlijdensregister, 1806-1811
7A Lijsten van overledenen, 1806-1810
7B Biljetten van overlijdensaangifte, 1806-1808

Zilk


Rooms-Katholiek


8 Doopinschrijvingen, 1772-1811
N.B. Officieel uittreksel uit doopboek van Vogelenzang.

Gaardersarchieven1-3 Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1729-1805.

1 1729 october-1736 maart
2 1736 april-1782.

2.I 1736-1750
2.II 1750-1782
3 1783-1805
4 Overlijdensaangiftebiljetten, 1720
Staten en verantwoording van trouwen en begraven etc., 1732, 1749, 1750, 1788-1803
N.B. In Provinciale Gaarder Noordwijkerhout (3.01.37.42), nr. 1.