Noordwijk


Noordwijk-Binnen (Tot 1646 verenigd met Noordwijk aan Zee)


Overzicht

Gereformeerd


1 Doopboek, 1621 maart 14-1807 october 10. Hierna: katern met doopinschrijvingen, 1807 october 27-1811.

1.I 1621-1644
1.II 1645-1674
1.III 1675-1714
1.IV 1715-1754
1.V 1755-1811
2 Trouwboek, 1620 april 10-1810 november 11.

2.I 1620-1641
2.II 1642-1669
2.III 1670-1699
2.IV 1700-1749
2.V 1750-1810

Noordwijk aan Zee


Gereformeerd


3-4 Doopboeken, 1675-1811.

3.I 1675-1705
3.II 1706-1757
4.I 1757-1789
4.II 1790-1811
5 Trouwboek, 1693 april 19-1812 februari 16

Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan Zee


Remonstrants


6 Doopboek, 1667-1811 december 15
Doopregister, 1667-1857
N.B. in kerkelijke archieven: Noordwijk (3.18.40.05)
Naamregister van gedoopten, 1667-1684
N.B. in kerkelijke archieven: Noordwijk (3.18.40.05)

Rooms-Katholiek


7-8 Doop- en trouwboeken, 1678-1811.

7 1678-1733.

Dopen, 1678-1732 october 29.
7.I dopen, 1678-1707
7.II dopen, 1708-1732
7.III trouwen, 1678-1733 november 26, collecteopbrengsten, 1686, 1689
8 1732-1811.

Dopen, 1732 november 4-1811.
8.I 1732-1747
8.II 1748-1764
8.III 1765-1787
8.IV 1788-1811
Trouwen, 1734-1811.
8.V 1734-1769
8.VI 1770-1811

Noordwijk-Binnen, Noordwijk aan Zee, Langeveld en Offem


Gerecht


9-12 Trouwinschrijvingen, 1657-1811.

9 1657 april 29-1686 juni 4.

Hierin tevens documenten betreffende benoemingsprocedures van regenten, 1632-1738.
9.I 1657-1669
9.II 1670-1738
10 1710-1738 januari 19.

N.B. Met alfabetische index op voornaam.
10.I 1710-1724
10.II 1725-1738
11 1738 mei 4-1739 mei 17
N.B. Keerzijde: inschrijvingen over de periode 1792 februari 13-1797 januari 29.
12 1797 januari 22-1811 maart.

N.B. Hierin tevens: registratie van naar elders afgegeven verklaringen van proclamaties.
12.I 1797-1798
12.II 1799-1804
12.III 1805-1811
13-17 Huwelijksproclamaties etc., 1646-1811.

13 1646-1676, 1683-1696, 1706-1709.

13.I 1646-1669
13.II 1670-1689
13.III 1690-1695
13.IV 1696-1710
14 1710-1729.

14.I 1710-1718
14.II 1718-1724
14.III 1724-1730
15 1730-1795.

15.I 1730-1737
15.II 1738-1754
15.III 1755-1764
15.IV 1765-1791
16 1796-1805.

16.I 1796 augustus-1799
16.II 1800-1801
16.III 1802-1804
16.IV 1805
17 1806-1811 maart
17A Verzoeken om ondertrouw, 1806-1810.

N.B. In Gaarder nr. 4.
17A.I 1806-1807
17A.II 1808
17A.III 1809
17A.IV 1810
18 Ondertrouwinschrijvingen, attestaties betreffende huwelijksproclamaties etc., 1805 augustus-1811 maart

Gequalificeerde


19 Overlijdensregister, 1806-1811
N.B. Met alfabetische index.
20 Biljetten betreffende overlijdensaangiften, 1806-1811.

20.I 1806
20.II 1807
20.III 1808
20.IV 1809
20.V 1810
20VI 1811
Staten en verantwoordingen van trouwen en begraven etc., 1648 october-1805 december
N.B. In Provinciale Gaarder Noordwijk, (3.01.37.41) nrs. 1-21.

Gaardersarchieven


Overzicht
1-3 Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1736-1796.

1 1736 april-1757.

1.I trouwen, 1736-1757
1.II begraven, 1736-1757
2 1758-1790.

2.I trouwen, 1758-1790
2.II begraven, 1758-1771
2.III begraven, 1772-1790
3 1791-1796
N.B. Aansluitend op de trouwregistratie van 1796 enkele begraafinschrijvingen.
4 Register van ontvangst van impost op het trouwen, 1797-1805
Tevens: huwelijksaangiften ter secretarie, 1806-1811 februari 22.
5 Register van ontvangst van impost op het begraven, 1796 december 27-180
Staten en verantwoordingen O.A.van trouwen en begraven,1648 October-1805
December in PG. Noordwijk, nrs.1-21. (3.01.37.41)