Nieuwveen


Overzicht

Gereformeerd


1-2 Doop- en trouwboeken, 1732-1824.

1 1734-1824
a dopen, 1736 october 7-1753 augustus 26 en 1811 december 29-1824 maart 21.
N.B. Inschrijvingen uit een vroegere periode zijn opgenomen in nr. 3.
N.B. Zie ook nr. 2.
b trouwen, 1734 mei 22-1753 augustus 26, 1822 juli 22-1823 c. mei 3. Zie ook nr. 2.
acta van de kerkenraad, 1732 october 5-1753 augustus 26.
Bepaling van de Staten van Holland betreffende de nominatie van kerkmeesters etc., 1647 december 16.
2 1753-1811
dopen, 1753 november 25-1811 december 9.
trouwen, 1754 januari 4-1806 september 7.
3 Doopboek, 1650 april 3-1736 september 9.
3.I 1650 april 3-1684
3.II 1685-1736 september

Gerecht


4-5 Trouwboeken, 1747-1825.

N.B. Hierin tevens: attestaties van huwelijksproclamaties.
4 1747-1808 juli 31.

N.B. Met alfabetische index. Op blz. 160 uittreksel uit het Gereformeerde trouwboek van Utrecht.
4.I 1747-1784
4.II 1785-1799
4.III 1800-1808 juli
5 1808 augustus 21-1811.

N.B. Keerzijde: akten van ondertrouw, 1814-1825 juni 4.
5.I 1808-1811, (o) 1814-1817
5.II (o) 1818-1825

Uiterbuurt


Gerecht


Trouwinschrijvingen, 1751 november 7, 1754 november 11, 1759 juli 22
N.B. In Rechterlijk Archief Uiterbuurt, nr. 3. Fotokopie ingevoegd in DTB Nieuwveen nr. 4.

Gequalificeerde


6 Register van overlijdensaangiften, 1806-febr. 1812

Gaardersarchieven


Overzicht
1 Register van ontvangst van impost op het trouwen, 1748 september 18-1765 april, en
op het begraven, 1748 mei 6-1772 april 8.
2 Register van ontvangst van impost op het trouwen, 1773-1805
3-4 Registers van ontvangst van impost op het begraven, 1772-1805.

3 1772 juli 5-1803.

3.I 1772-1787
3.II 1788-1803
4 1804 en 1805