Nieuwkoop


Overzicht

Gereformeerd


1A.I Dopen, 1619 juli 28-1679
1A.II Dopen, 1680-1721 mei 17
1B.I Trouwen, 1619 juni-1659 maart 30, 1684 juni 15-1709
1B.II Trouwen, 1710-1753
1B.III Trouwen, 1754-1815 september 10
1C Trouwen, 1648-1659 (Hervormd)
Dopen, 1669-1684
1D (Hervormd) Lidmaten,Dopen 1619-1669
Trouwen 1619-1648
1-2 Doopboeken, 1721-1811.

1 1721 juli 6-1800.

1.I 1721-1740
1.II 1741-1761
1.III 1762-1783
1.IV 1784-1811
2 1801-1811 september 22
3 Begraafregister met vermelding van inkomsten betreffende grafrechten, 1744-1781.

3.I 1744-1759
3.II 1760-1769
3.III 1770-1781
3A (Hervormd) Notulen kerkenraad, 1619-1660
3B (Hervormd) Acta van de Kerkeraad 1619-1695
(Hervormd) Lidmaten
Dopen 1619-1669
Trouwen 1619-1648

Remonstrants


4-5 Doopboeken, 1662-1814.

4 1662-1814.

4.I 1662-1698
4.II 1699-1738
4.III 1739-1788
4.IV 1789-1814
5 1792 september 16-1808 november 13
N.B. De inschrijvingen zijn synoniem aan nr. 4.

Rooms-Katholiek


6-7 Doop- en trouwboeken, 1688-1768.

6 1688-1726
N.B. Chronologisch onvolledig.
dopen, 1688-1705, 1707, 1714, 1720-1726. T
trouwen, 1709-1713, 1715-1716, 1719, 1724-1725.
parochianenregister.
7 1727-1768.

7.I Pastoorsregister, 1727-1792, dopen, 1727-1747, Trouwen, 1727-1741
7.II dopen, 1748-.1768
8-9 Doopboeken, 1769-1812.

8 1769-1807 november 15.

N.B. Voorzien van pastoorsregister, 1763-1808.
8.I 1769-1789
8.II 1790-1807
9 1807 december 4-1812

Nieuwkoop en Noorden


Gerecht


10-16 Trouwboeken, 1628-1811.

N.B. Zie ook nr. 7.
10 1628 februari 28-1685 november 27.

N.B. Vooraf gaat een aantekening d.d. 1621 april 25.
10.I 1628-1649
10.II 1650-1685
11 1711-1722 februari 15
N.B. Op de inschrijving d.d. 1716 april 26 volgt een inschrijving d.d. 1720 mei 7.
12 1722 april 27-1744 juni 23.

12.I 1722-1732
12.II 1733-1744
13 1744 augustus 3-1755 november 10
14 1756-1769 september 4
15 1769 oktober 16-1809 mei 29.

15.I 1769-1782
15.II 1783-1793
15.III 1794-1799
15.IV 1800-1803
15.V 1804-1809
16 1809 juli 9-1811 mei 12
17 Ondertrouwinschrijvingen, met vermelding van huwelijksdata etc., 1627, 1686-1694
17A Ondertrouwboek, 1806 januari 3-1809
18-21 Ondertrouwinschrijvingen, huwelijksproclamaties etc., 1704-1795

18 1704, 1710-1716
19 1731, 1733-1744.

19.I 1726-1737
19.II 1738-1744
20 1782-1789.

20.I 1782-1785
20.II 1786-1789
21 1790-1795.

21.I 1790-1792
21.II 1793-1795

Gequalificeerde


21A Overlijdensregister, 1810-1811
22 Register van overlijdensaangiften, 1806-1811
22A Biljetten betreffende overlijdensaangiften, 1806-1811

Noorden


Gereformeerd


23-25 Doop- en trouwboeken, 1620-1731.

23 1620-1650
dopen, 1620 februari 23-1650 december 18.
trouwen, 1620 februari 15-1650 december 11.
24 1651-1718.

24.I dopen, 1651-1711 mei 14
24.II trouwen, 1651-1718 september 11
25 1695-1731
dopen, 1695 maart 13-1731.
trouwen, 1718 oktober 13-1731 november 9.
26-27 Doopboeken, 1732-1812.

26 1732-1793 december 1

N.B. De chronologische volgorde wordt na de inschrijving d.d. 1759 maart 7 doopboeken door inschrijvingen uit 1747, 1748, 1750 en 1752.
26.I 1732-1769
26.II 1770-1793
27 1794-1812 februari 3
28 Register van begravenen, 1762 januari 6-1786 maart 4, 1806 maart 25-1812 april 8
N.B. Hierin tevens: register van graven in de kerk en naamregister van begravenen in de kerk en op het kerkhof, 1806-1811.
Register van grafeigenaren, met vemelding van begravenen in de kerk, ca. 1780-1803
N.B. In nr. 28.
29 Register van begravenen in de kerk of op het kerkhof, 1797 mei-1805 november 2
29A Lijsten van begravenen te Noorden, ten behoeve van het heffen van successierechten, 1806-1811

Rooms-Katholiek


30-31 Doopboeken, 1709-1811.

30 1709 mei-1752 maart 10.

30.I 1709-1719
30.II 1720-1752
31 1752 april 6-1811 september 19.

31.I 1752-1781
31.II 1782-1811

Achttienhoven


Gerecht


Trouwinschrijvingen, 1663 januari 28, 1705 februari 23, 1706 januari 18, 1708 mei 22, 1710 februari 4, 1722 november 3
N.B. Fotokopie uit Rechterlijk Archief Achttienhoven, nr. 16, opgenomen in de nrs. 10 en 11.
32 Trouwboek, 1725-1811.

N.B. Voorin: alfabetische index op voornaam. Hierin tevens: notities van ontvangsten betreffende impost op trouwen en begraven, 1741 juni 8-1748 december 28 en 1768 april-juli 3.
32.I 1725-1777
32.II 1780-1811; impost: 1741-1768
33 Ondertrouwinschrijvingen, huwelijksproclamaties etc., 1679-1811.

33.I 1659-1757
33.II 1761-1811

Gequalificeerde


34 Biljetten betreffende overlijdensaangiften, 1806-1811
35 Lijsten van overledenen te Achttienhoven, die zijn begraven te Noorden, 1807-1811

Gaardersarchieven


Overzicht

Nieuwkoop en Noorden


1 Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1695-1704
2-5 Registers van ontvangst van impost op trouwen, 1764-1805.

2 1764-1799
3 1800
4 1801-1802
5 1803-1805
5A Biljetten betreffende trouwaangiften, 1698, 1714
6-7 Registers van ontvangst van impost op begraven, 1782-1805.

6 1782-1799
7 1800-1805
Staten en verantwoordingen van trouwen en begraven etc., 1750-1795
N.B. Onvolledig. In Provinciale Gaarder Nieuwkoop.

Achttienhoven


Staten en verantwoordingen van trouwen en begraven etc., 1660-1805
N.B. In Provinciale Gaarder Nieuwkoop.
8-9 Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1704-1741.

8 1704 januari 17-1725 april 4
9 1730 januari 19-1741 september 13
N.B. Door beschadiging tekstverlies.
Aantekeningen betreffende impost op trouwen en begraven, 1741 juni 8-1748 december 28 en 1768 april-juli 3.
N.B. In: DTB nr. 32.