Nieuwerkerk aan de IJssel


Overzicht

Gereformeerd


N.B. De doopinschrijvingen mankeren in volledigheid en chronologische systematiek.
1-6 Doop- en trouwboeken, 1667-1835.

1 1667-1709.

1.I dopen, 1668 juni 10-1676 mei 17
N.B. Na de inschrijving d.d. 1674 augustus 5 een inschrijving d.d. 1710 october 18.
1.II trouwen, 1667 januari 1-1675 april 20, 1695 november 27-1709 november 29; lidmaten c. 1674
2 1680-1700
N.B. Van de doop- en trouwinschrijvingen ontbreekt het eerste gedeelte.
a. dopen, 1680 januari 26-1700 juli.
b. trouwen, 1694-1695 augustus 31.
3 1691-1724.

3.I dopen, 1691-1703
3.II dopen, 1704-1723
3.III trouwen, 1692-1722
4 1723-1735
a. dopen, 1723 september 26-1735 november 6.
N.B. De inschrijvingen zijn op onderdelen ongelijkvormig aan nr. 8.
b. trouwen, 1731-1735 augustus 14.
5 1792-1812
a. dopen, 1792-1812 januari 8.
b. trouwen, 1792 december 14-1811 januari 11.
6 1792-1835.

N.B. Deels synoniem aan nr. 5.
6.I dopen, 1793-1817
6.II dopen, 1818-1835
6.III trouwen, 1792-1835
7-11 Doopboeken, 1700-1792.

7 1700 december 12-1715 december 15
8 1716 juli 17-1731 maart 4
N.B. De inschrijvingen zijn op onderdelen ongelijkvormig aan nr. 4.
9 1735 november 13-1772.

9.I 1735-1754
9.II 1755-1772
10 1773-1792 november 24
11 1735 november 13-1792 december 22.
11.I 1735-1759
11.II 1760-1792
12 Trouwboek, 1735 november 11-1792 december 19.

12.I 1735-1764
12.II 1765-1792

Gerecht


13 trouwboek, 1728 april 26-1811 februari 17.

13.I 1728-1799
13.II 1800-1811

Gequalificeerde


Overlijdensregister, 1806-1811 (1814)
N.B. In Gaarder nr. 5.

Gaardersarchieven


Overzicht
1-5 Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1695-1805.

1 1695-1725 september 8.

1.I trouwen en begraven, 1695-1703 september
1.II trouwen 1703, october-1725
1.III begraven october-1725
2 1725-1744.

2.I trouwen, 1725-1744
2.II begraven, 1725-1733
2.III begraven, 1734-1744
3 1733-1761.

3.I begraven, 1744-1757
3.II trouwen, 1744-1761; begraven, 1757-1761
4 1761-1794.

4.I trouwen, 1761-1794
4.II begraven, 1761-1794
5 1795-1805
N.B. Hierin tevens overlijdensregister, 1806-1811 (1814).
Staten en verantwoordingen van trouwen, begraven etc., 1744-1749, 1757-1805
N.B. In Provinciale Gaarder Nieuwerkerk aan de IJssel, nrs. 1-3.