Nieuwenhoorn


Overzicht

Gereformeerd


1-2 Doopboeken, 1658-1812.

1 1658 december 1-17779 september 10.

N.B. De chronologische volgorde wordt na de inschrijving d.d. 1709 juni 3 onderbroken door een inschrijving d.d. 1705 november 15.
1.I 1658-1727
1.II 1728-1779
2 1779 september 26-1812 maart 1.

N.B. Met alfabetische index.
2.I 1779-1794
2.II 1795-1812
3 Trouwboek, 1766 november 7-1802 april 2

Gerecht


Huwelijksproclamaties, 1732 augustus 3-17
N.B. Fotokopie uit Rechterlijk Archief Nieuwenhoorn, nr. 41. Ingevoegd in nr. 3.

Gequalificeerde


4 Overlijdensregister, 1806-1811
N.B. Voorin: chronologische lijst op naam der overledenen, 1781-1811.
5 Register van overlijdensaangiften, 1806-1811
N.B. Voorin: alfabetische index op naam van overledenen te Nieuwenhoorn en Nieuwe Goote.
5A Lijsten van overlijdensaangiften, 1809

Nieuwe Goote


Gequalificeerde


6 Overlijdensregister, 1806-1811
7 Register van overledenen die zijn begraven te Nieuwenhoorn, 1806-1811
Zie voor de alfabetische index: nr. 5.
Doopregister 1658-1779
Doopregister 1779-1812
Trouwregister 1766-1802

Gaardersarchieven


Overzicht
1-3 Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1732-1805.

1 1732-1762
2 1733-1780.

N.B. Met alfabetische index op naam der overledenen, 1763-1768.
2.I trouwen, 1733-1780
2.II begraven, 1733-1753
2.III begraven, 1754-1780
3 1781-1805
N.B. Voorin: alfabetische lijst op naam der overledenen.
4 Register van ontvangst van impost op trouwen, begraven, advertenties van geboorten, huwelijken en overlijden, etc., 1793-1805. ontbreekt

Bevolkingsregister


Bevolkingsregister 1851-1860
Bevolkingsregister 1900-1908
Bevolkingsregister, deel 1 1860-1880
Bevolkingsregister, deel 1 1890-1900
Bevolkingsregister, deel 2 1860-1880. Geen scans beschikbaar.
Bevolkingsregister, deel 2 1890-1900. Geen scans beschikbaar.
Bevolkingsregister, deel A 1880-1890
Bevolkingsregister, deel A 1909-1921. Geen scans beschikbaar.
Bevolkingsregister, deel A 1922-1939. Geen scans beschikbaar.
Bevolkingsregister, deel A-G 1880-1890
Bevolkingsregister, deel B 1909-1921. Geen scans beschikbaar.
Bevolkingsregister, deel B 1922-1939. Geen scans beschikbaar.
Bevolkingsregister, deel C 1909-1921. Geen scans beschikbaar.
Bevolkingsregister, deel C 1922-1939. Geen scans beschikbaar.
Bevolkingsregister, deel D 1890-1900
Dienstbodenregister 1850
Dienstbodenregister 1890
Dienstbodenregister 1900
Dienstbodenregister 1910
Dienstbodenregister 1924
Index Bevolkingsregister 1890-1900
Index Bevolkingsregister 1900-1908
Index Bevolkingsregister 1909-1921
Index Bevolkingsregister 1922-1939