Naaldwijk


N.B. Zie ook SLIEDRECHT
Overzicht

Gereformeerd


1 Doop- en trouwboek, 1575-1621.

1.I dopen, 1584-1621
N.B. Alfabetisch op voornaam. Zie voor vroegere inschrijvingen nr. 2.
1.II trouwen, 1575 februari-1581 juni 11, 1584 februari 19-1621 juni 6
2 Doopinschrijvingen, 1573 augustus 9-october 18, 1575 october 26-december 25, 1576
januari 1, 1578 december 21 en 26, 1579 januari 11-1581 mei 28.
N.B. Uittreksel uit de acta van de kerkenraad.
3-7 Doopboeken, 1621-1811.

N.B. Behalve nr. 6: registratie in alfabetische orde op voornaam.
3 1621-1705
4 1706-1760.

4.I A-J
4.II K-Y
5 1761-1800
N.B. Aan het einde enkele inschrijvingen uit 1772.
6 1771 november 17-1772, 1774-1800 januari 19.

N.B. Met pennestreken doorgehaald. De inschrijvingen zijn synoniem met nr. 5. Tevens opgenomen: registratie van ingekomen middelen ter voldoening aan grafrechten en (tot 1797) impost op het begraven, 1774 mei 11-1798. Zie ook nrs. 10-12.
6.I 1771-1791
6.II 1792-1800
6.III 1774-1798 (overledenen)
7 1801-1811
8-9 Trouwboeken, 1644-1811.

8 1644 december 4-1709
9 1710-1811 november 17.

9.I 1710-1760
9.II 1761-1811
10-12 Ingekomen middelen ter voldoening aan grafrechten, 1719-1812.

N.B. In de nrs. 11, 12 zijn de aantekeningen goeddeels doorgehaald. Zie ook nr. 6.
10 1719-1773
N.B. De (half-) jaarlijkse lijsten zijn beschikbaar in chronologische volgorde.
11 1763-1774
N.B. Deels synoniem aan nr. 10. Aparte registratie van verhuur van de lijkwaden.
12 1799-1812 maart 13
13 Begraafregister, 1806-1812 januari
13A (Hervormd) Begraven 1679, 1701-1719

Rooms-Katholiek


14 Doopboek, 1789 mei 31-1812 februari 7
15 Trouwboek, 1789 augustus 2-1812 februari 2

Israelitisch


16 Geboorteregister van Nederlands Israel in het Westland, 1794 maart 4-1811 december 18
17 Als nr. 16
18 Overlijdensregister, 1794 juni 30-1806 juni 20

Gerecht


Trouwinschrijvingen betreffende het ressort Naaldwijk en Wateringen, 1677, 1679, 1681, 1682
N.B. Een fotokopie uit: Rechterlijk Archief Naaldwijk nr. 10. Geinterpoleerd in: DTB Naaldwijk nr. 19.
19-24 Ondertrouw- en trouwboeken, 1694-1811.

19 1694 april 18-1751 januari 29
20 1751 juni 14-1773 mei 1
21 1773 april 30-1789 januari 4
22 1789 april 17-1800 november 9.

22.I 1789-1799
22.II 1798-1800
23 1800 october 31-1806 augustus 3.

23.I 1800-1802
23.II 1803-1806
24 1806 augustus 2-1811 november 11.

24.I 1806-1807
24.II 1808-1809
24.III 1810-1811
25 Ondertrouw- en trouwakten, 1792 augustus 10-1795 januari 18
N.B. Synoniem aan nr. 22.