Monster


Overzicht

Gereformeerd


1-2 Doop- en trouwboeken, 1647-1767.

1 1647-1687.

1.I dopen, 1651-1687 april 27
N.B. Tussen 1673 juli 30 en 1674 december is een blad geelimineerd.
1.II trouwen, 1647 februari 10-1686 mei 18
2 1687-1767.

2.I dopen, 1687 september 21-1764 maart 11
2.II trouwen, 1687 october 19-1767 mei 24; lidmaten, 1724-1766
N.B. Het lidmatenregister sluit af met registratie van afgegeven attestaties door nieuw-ingekomen leden, 1757-1766.
3 Doopboek, 1764 maart 18-1812 februari 12
4 Trouwboek, 1767 augustus 5-1811 augustus 18
Begraafregister, 1668 e.v
Fotokopie uit Rechterlijk Archief Monster, nr. 173, ingevoegd in nr. 5.
4A Begraafregister met vermelding van de hoogte van verschuldigde voldoening aan
grafrechten, 1639, 1640, 1672, 1673, 1675-1686, 1691-1696, 1699-1701, 1783, 1784, 1802, 1803.
5 Begraafregister met vermelding van grafeigenaren, c.1650-c.1810
N.B. Voorin: ordonnantie op onderhoud, verhuur en verkoop van graven in de kerk.
Ingevoegd: akten uit Rechterlijk Archief Monster, nr. 173.
6 Begraafregister betreffende graven in de kerk met vermelding van grafeigenaren en begravenen, c. 1770-c.1810.
N.B. Hierna: Inkomsten betreffende voldoening aan grafrechten inzake Gereformeerden en Rooms-Katholieken, 1829-1847.
6.I 1770-1828
6.II 1829-1847

Rooms-Katholiek


(Statie Poeldijk)


6A-9 Doop- en trouwboeken, 1708-1812.

N.B. Voorafgaand aan de administratie in de nrs. 6a-8 wordt vermeld dat de regio Westland onder het pastoraat van deze statie ressorteert, met name ingezetenen uit de volgende plaatsen zijn hierin opgenomen: Monster, Naaldwijk, ís-Gravenzande, een gedeelte van Loosduinen, Honselersdijk en Poeldijk. Zie ook de noot onder nr. 8.
6A 1708-1713
N.B. Tevens opgenomen een overlijdensregister.
6B 1713-1739.

N.B. Tevens opgenomen een overlijdensregister.
6B.I 1713-1729. dopen
6B.II 1730-1739. dopen
6B.III 1713-1739. trouwen en dopen
7 1740-1774.

7.I dopen, 1740-1754
7.II dopen, 1755-1774
7.III trouwen en overlijden, 1740-1774
8 1775-1812.

De aantekeningen uit 1803, jaar van instituering van de parochie Monster, ontbreken. Zie echter hieronder: nr. 9.
8.I dopen, 1775-1782
8.II dopen, 1783-1789
8.III dopen, 1790-1799
8.IV dopen, 1800-1812
8.V trouwen, 1775-1811 november 10
8.VI overlijden, 1775-1812 januari 25zie c
9 1803-1812
N.B. Dit deel betreft vrijwel uitsluitend parochianen van Monster.
a dopen, 1803-1812 februari 15.
b trouwen, 1803-1811.
c overlijden, 1803-1811.

Gerecht


10 Ondertrouw- en trouwboek, 1642 juli 12-1657 november 18
N.B. Tevens administratie betreffende afgegeven attestaties voor huwelijken buiten de gemeente.
11-13 Trouwboeken, 1658-1811.

11 1658 maart 1-1672 mei 3
12 1681 april 22-1809 januari 1.

12.I 1681-1719
12.II 1720-1749
12.III 1750-1779
12.IV 1780-1799
12.V 1800-1808
13 1809 februari 12-1811 december 11
14-21 Ondertrouwinschrijvingen, huwelijksproclamaties etc., 1642-1811.

14 1642-1677
15 1681-1699.

15.I 1681-1689
15.II 1690-1699
16 1700, 1704-1730.

16.I 1700, april-1715
16.II 1716-1724
16.III 1725-1730
17 1730-1747.

17.I 1730, april-1738
17.II 1739-1747 augustus
18 1747-1772.

18.I 1747, september-1754
18.II 1755-1761
18.III 1762-1766
18.IV 1767-1772
19 1773-1796.

19.I 1773-1779
19.II 1780-1784
19.III 1785-1790
19.IV 1791-1796
20 1796-1807.

20.I 1796-1798
20.II 1799-1807
21 1808-1811.

21.I 1808-1809
21.II 1810-1811
22 Verzoeken om ondertrouw etc., 1804, 1806-1811.

22.I 1804, 1806-1808
22.II 1809-1811
23 Begraafregister, 1610-1638 september 13
N.B. Gehouden door de secretaris in verband met heffing van de 40ste penning. Vanaf 1611 tevens administratie van inkomsten voor het beluiden.

Gequalificeerde


24 Register van overlijdensaangiften, 1806-1811
24A Biljetten inzake overlijdensaangiften, 1806-1811.

24A.I 1806-1807
24A.II 1808-1809
24A.III 1810-1811
Terheiden

Gereformeerd


25-27 Doop- en trouwboeken, 1663-1811.

25 1663-1688
dopen, 1663 october 21-1688 september 26.
trouwen, 1664 mei 4-1688 augustus 24.
Memorie inzake een predikantsberoeping.
Administratie van avondmaalsvieringen, 1663-1673.
26 1689-1755
dopen, 1689-1755 september 28
trouwen, 1689 februari 13-1755 april 6.
27 1755-1811
a. dopen, 1755 november 16-1811.
b. trouwen, 1755 november 23-1810 september 2.

Gaardersarchieven


Overzicht
Staten en verantwoordingen o.a. van trouwen en begraven, 1744, 1761-1794
N.B. In Provinciale Gaarder Monster, nr. 2.